Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

27. marec
otec Cosmas Omboto Ondari,
Kamerun

„Bol to mladý kňaz, zapálený misionárskym duchom, ale smrť ho zastihla v čase, keď potreboval toho ešte veľa urobiť, aby zachránil stratené duše,“ povedal biskup Mairura pre Vatican News.

Mladý misionár Cosmas Omboto Ondari večer 21. novembra 2018 stál pred kostolom sv. Martina z Tours, kde bol pomocným duchovným a vítal utečencov. Vtom okolo prebehla hliadka vojakov bezpečnostných síl, ktorá začala strieľať. Mladého misionára vo veku 33 rokov zasiahli do hrude a stehna, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel.

„Vo štvrtok 22. novembra som navštívil farnosť Kembong a osobne som spočítal 21 prestrelených dier kostola. Preliatu krv bolo stále jasne vidieť na cementovom vchode do kostola hneď pri dverách. Zomrel priamo v Božom chráme a modlíme sa, aby ho Boh, ktorému tak dobre slúžil, privítal do svojho večného kráľovstva,“ povedal biskup Nkea, ako uvádza Vatican News.

Cosmas Omboto Ondari pôsobil vo farnosti Kembong, pár kilometrov od hlavného mesta Manyu, Mamfe, oddeleného juhozápadne od Kamerunu. Patril k misijnej spoločnosti sv. Jozefa (misionári Mill Hill).

„Vyzývam všetkých veriacich najmä z farnosti Kembong, aby zostali zjednotení v modlitbe. Hoci sú sily zla proti Cirkvi na vzostupe, ako kresťania veríme v Kristovo prisľúbenie, že ani pekelné brány ju nepremôžu,“ dodáva biskup.

O kríze v Kamerune sme už písali 24. marca, keď jej následkom zomrel 19-ročný seminarista Gerard Akijata Anjiangwe. Je to stredoafrický štát rozdelený do desiatich regiónov. Osem z nich má francúzštinu ako národný jazyk a dva z nich anglický. Centrálna vláda sa nachádza vo frankofónnej oblasti, čo vytvára napätie a nepokoj.

Modlitba:

Pane, pomôž nám dôverovať ti, že ty vždy dokončíš svoje dielo. Aj keď sa nám z nášho ľudského pohľadu bude zdať, že naše snaženie už nemá zmysel, že konanie dobra neprináša ovocie, alebo že zlo je silnejšie ako my. Buď pri nás a vlievaj nám do srdca svoju neutíchajúcu Nádej. Ty si predsa ten, ktorý definitívne porazil smrť. Ty, Ježišu, svoje dielo nikdy nenecháš nedokončené.

Keď v Kamerune vypukli boje medzi vládnymi jednotkami a separatistickými skupinami v bývalých anglofónnych oblastiach na západe krajiny, mnoho ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy. Najviac bola týmto násilím postihnutá diecéza v Kembongu. ACN požiadala o pomoc pri riešení utečeneckej krízy v krajine vrátane potravín, liekov a psychologickej pomoci.

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.