Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

30. marec
William Quijano,
El Salvador

„Pamätám si ho vždy usmiateho, ani si ho neviem predstaviť smutného. Bol veselý, vtipný, prežíval intenzívnu radosť,“ spomína na Williama jeho kamarát.

Latinská Amerika hľadá orientačné body a politickú rovnováhu. K starým nevyriešeným sociálnym problémom pribúdajú nové, ako napríklad vznik drogovej mafie. Takto sa zrodil aj Maras – gangy, ktoré lákajú nové, nedostatočne vzdelané generácie z chudobného prostredia, bez koreňov a jasných vyhliadok do budúcnosti. Rozšírili sa vraždy, hazard a násilie. Gangy nahrádzajú chýbajúce zázemie a túžbu po úspechu a bohatstve.

Komunita Sant´Egidio sa snaží byť alternatívou, ktorá sa stará o ohrozených mladých ľudí už desaťročia. Uvedomila si, že výzva, ktorej treba čeliť, je záležitosťou sociálnej štruktúry, otcovstva a autority. Ich školy mieru sa snažia ponúkať vzdelávanie, budovať úctu a pomáhajú začleniť sa mladým ľuďom.

William, ktorý v 14 rokoch prišiel o otca, sa s touto komunitou prvýkrát stretol v 16 rokoch. Oddane pomáhal v „Škole mieru“, vzdelávacom centre Komunity svätého Egídia pre chudobné deti v Barriu Apopa na predmestiach San Salvadoru. „Svet je plný násilia, preto musíme budovať mier. Musíme mať odvahu byť učiteľmi, pretože krajina, ktorá nemá školy ani učiteľov, je beznádejná a bez budúcnosti. Školy mieru sú svätyne, cez ktoré môžeme kontrolovať násilie a chudobu,“ napísal William.

Williama Quijana zabili, keď sa vracal domov 28. decembra 2009. Jeho mama počula na ulici krik, ale keď dobehla, nemohla už nič spraviť. Po príchode do nemocnice William vo svojich 21 rokoch zomrel. Zastrelili ho členovia jednej z násilných skupín organizovaného zločinu, ktorí vykorisťujú mladých ľudí žijúcich v chudobných mestských oblastiach Strednej Ameriky.

Na oficiálnej stránke Komunity svätého Egídia spomínajú aj na jeho otcovstvo. „Niekedy ho mladí ľudia nazývali „papa Samy“. Bol to vtip, ale mladí ľudia cítili, že ich William naozaj miloval a chránil. Cítili sa pri ňom v bezpečí. To pravdepodobne prekážalo tým, ktorí chceli mať kontrolu nad mladými ľuďmi v Apope. Možno práve to je dôvod, prečo sa stal William ich terčom.

Modlitba:

Pane, prosíme ťa za všetkých mladých ľudí, ktorí hľadajú naplnenie vo svojom živote. Požehnávaj tých, ktorí sa cítia osamelí či stratení a priveď ich na cestu k skutočnému šťastiu. Uzdrav tých, ktorí si v sebe nesú zranenia z minulosti a pomôž im prijať krásu i krehkosť svojej ľudskosti. Prosíme ťa, naplň srdcia mladých neutíchajúcou túžbou po tebe. 

Salvádor je jednou z najmenej stabilných krajín na svete. Rodina a mladí ľudia predstavujú dva základné piliere, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť krajiny. ACN pomáha mladým, ktorí chcú zasvätiť svoj život práci pre ostatných, vrátane 31 študentov teológie zo štyroch rôznych diecéz, ktorí v súčasnosti študujú v Seminári svätého Oskara Arnulfa Romera, ktorý tiež zasvätil svoj život boju proti útlaku najchudobnejších z chudobných.

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.