Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

31. marec
otec Albert Toungoumale-Baba,
Stredoafrická republika

„Naša krajina je zranená a trpí. Prosím modlite sa za nás bez prestania tak, ako nás učil Ježiš. Prosím, modlite sa za nás každý deň!“ S touto prosbou sa obrátil otec Albert na nadáciu ACN a jej dobrodincov, zatiaľ čo neprestajne pracoval na mieri vo svojej krajine a vo farnosti vítal tisíce utečencov.

Na kostol Panny Márie Fatimskej v hlavnom meste Bangui zaútočila 1. mája 2018 skupina ozbrojených mužov z moslimskej štvrti, kým otec Albert spolu s množstvom katolíckych veriacich slávil svätú omšu na sviatok patróna robotníkov svätého Jozefa. Útočníci hodili do zhromaždenia ručné granáty, pričom zabili 15 ľudí, vrátane samotného otca Alberta, a zranili okolo 100 ďalších prítomných.

Otec Albert Baba, ktorý zomrel vo veku 71 rokov, bol známy svojou angažovanosťou za mier v Stredoafrickej republike. Bol hlboko zapojený do riešenia minulých kríz vrátane rokov 1995 a 1996. V tom čase bol tajomníkom Komisie pre spravodlivosť a mier arcidiecézy Bangui, ako informuje WorldWatchMonitor. 

Modlitba:

Pane, ty držíš v rukách svoje stvoriteľské dielo a s láskou sa oň staráš. Ukazuješ nám, že každý človek je v tvojich očiach nesmierne vzácny. Prosíme ťa, nakloň ku nám svoj sluch v čase súženia. Prijmi naše pokorné obety a modlitby, ktoré ti prinášame za trpiacich kresťanov. Neprehliadni prosbu ani jedného zo svojich maličkých.

ACN okamžite reagovala na tento útok a odoslala núdzovú pomoc obetiam a pozostalým vo farnosti Fatimskej Panny Márie. V roku 2019 naša organizácia pokračovala v zasievaní nádeje podporou školení seminaristov, sponzorovaním duchovných obnov pre približne 50 pastoračných pracovníkov,  poskytovaním pokračujúcej formácie 45 kňazom a založením diecéznej rozhlasovej stanice v Bangui, ako aj ďalšími projektami, akými sú napríklad oprava nádrže na dodávku vody pre seminár. 

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.