Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

4. marec štyria zavraždení katechéti, Burkina Faso

Burkina Faso býva častým terčom teroristických útokov a protikresťanského odporu. V Singe, neďaleko mesta Zimtenga, sa 13. mája 2019 konala procesia k úcte Panny Márie.

Teroristi si vybrali štyroch ľudí zo skupiny katolíckych veriacich, ktorí sa odtiaľ práve vracali. Tento výber nebol náhodný. Obeťami sa stali poprední členovia z radu katolíckych laikov. Jeden z nich bol dlhé roky predsedom miestnej katolíckej komunity, ďalší dvaja pôsobili v tejto komunite ako katechéti.

Zdá sa, že útočníci sa úmyselne zamerali na vodcov komunity. Teroristi síce dovolili deťom zo skupiny utiecť, ale zavraždili štyroch dospelých a zničili sochu Panny Márie.  

Modlitba:

Pane, prosíme ťa o skutočnú múdrosť srdca. Pomôž nám rozlíšiť tvoje volanie a daj nám odvahu svedčiť o tebe aj napriek výsmechu, ponižovaniu, alebo iným ohrozeniam. Požehnávaj a ochraňuj tiež všetkých katechétov, ktorí privádzajú ľudí k viere a učia ich opravdivej láske k tebe i k blížnym. Napĺňaj ich svojím Svätým Duchom v každom okamihu ich služby.

Katechéti sú oporou v diele miestnej cirkvi v Burkine Faso. Od roku 2018 v oblasti Sahelu dochádza k systematickým útokom na kresťanov. Mnohí z týchto kresťanov sú hrdinskými svedkami viery v ich komunitách.

V roku 2018 diecéza Dori požiadala ACN o pomoc v mene deviatich párov, všetko katechétov, ktorí boli nútení utiecť zo svojho domovského mesta, pretože zostať tam by bolo príliš nebezpečné. Navyše ACN podporila aj školenie 1605 katechétov v Afrike.  

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.