Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

9. marec otec Andrea Santoro, Turecko

„Kresťania sú v tomto stredovýchodnom svete ako soľ vo vývare, kvas v ceste, lampa v izbe, okno medzi stenami, most medzi protiľahlými brehmi a ponúkajú návrat do cirkvi,“ týmito slovami si biskup Paglia pripomenul výročie smrti otca Santora.

Krátko potom, čo taliansky kňaz Andrea Santoro doslúžil slávenie eucharistie 5. februára 2006 vo svojom kostole Panny Márie, v tureckom meste Trebisonda (pri Čiernom mori), vtrhol do kostola šestnásť ročný mladík.

Otca Santora zasiahol do chrbta dvoma výstrelmi a kričal pritom: „Allahu akbar!“ Jeho vrah priznal, že sa chcel pomstiť za uverejnenie karikatúr Mohameda v západnej tlači. 

Otec Andrea Santoro bol vysvätený za kňaza v Ríme v roku 1970 a od roku 2000 žil v Turecku, kde pracoval na podpore dialógu medzi kresťanmi a moslimami.  

Modlitba:

Pri spomienke na Svätú rodinu sa modlime za všetkých tých, ktorí museli v tomto nepokojnom svete opustiť svoje domovy. Modlime sa za 51,2 miliónov vysťahovalcov po celom svete. Taktiež za 33,3 miliónov ľudí, ktorí boli násilne vysťahovaní z krajín, kde žili. Kiež by sme si uvedomili, že v našom prepojenom svete sme spojené s našimi vysťahovalcami prostredníctvom ľudskosti. Kiež by sme hlásali solidaritu s týmito bratmi a sestrami. Nech sme si vedomí ich ľudskej dôstojnosti ako Božích detí.

Nech nasledovaním slov sv. Pavla „prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.“, otvoríme svoje srdcia pre utečencov po celom ľudskom spoločenstve. Ježiš, Mária a Jozef, spomeňte si na mužov, ženy a deti, ktorí sú ďaleko od domova. Vyproste im nový život. Vďaka milosti, pomôžte nám prežívať s nimi ich obavy a byť voči nim súcitní.

(Modlitba pochádza od Congregatio Jesu, Slovenskej provincie pri príležitosti Svetového dňa utečencov)

Turecko a Libanon ako susediace krajiny Sýrie, prijali veľké množstvo irackých a sýrskych utečencov, z ktorých mnohí sú kresťania. Za predpokladu, že sa situácia v ich domovských krajinách zlepší, dúfame, že sa nakoniec budú môcť vrátiť domov.

Medzitým však ACN už niekoľko rokov podporuje projekty núdzovej pomoci pre týchto utečencov, vrátane projektu „Štedrý stôl sv. Jána “ v Libanone (projekt, ktorý pomáha zabezpečiť aspoň jedno teplé jedlo za deň chudobným a núdznym).

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.