Predstavujeme Pôstny kalendár 

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh jedného mučeníka • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

ZÍSKAŤ PÔSTNY KALENDÁR
PODPORIŤ
NADÁCIU ACN

28. február otec Jacques Hamel, Francúzsko

Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ (Mt 4, 10)

V duchu tohto evanjelia kričal posledné slová 85-ročný otec Jacques Hamel pred tým, ako bol brutálne zavraždený: „Odíď satan! Choď odo mňa preč!“

Ako napísal Nicholas Zinos, osudné ráno 26. júla 2016 bolo rovnaké ako každé iné. Otec Hamel sa zobudil ako obyčajne o siedmej ráno. Modlil sa pod ochranu sv. Michala Archanjela, prečítal si z breviára a išiel do pekárne kúpiť si chlieb na raňajky.

Odišiel z fary okolo pol deviatej, aby mohol slúžiť o deviatej svätú omšu vo svojom kostole sv. Štefana vo farnosti Saint Etienne-du-Rouvray na predmestí Rouenu v severovýchodnom Francúzsku. Do dôchodku odišiel o takmer desať rokov skôr, ale stále slúžil ako výpomocný duchovný.

Otec Hamel dokončil svätú omšu, ktorá mala pre neho veľký význam. Vtom vtrhli do kostola dvaja mladí islamskí extrémisti s krikom: „Allahu Akbbar“. Ostatných, čo boli v kostole prítomní, zajali a otca Hamela prinútili kľaknúť si na zem. Následne mu podrezali hrdlo...

Kto bol otec Jacques Hamel? Novodobý mučeník, ktorý v silnej viere a oddanosti vylial svoju krv. Podľa záznamu Nicholasa Zinosa bol známy svojou dobrou pamäťou, diskrétnosťou a súcitom s ostatnými. Ak by sa k nemu dostali utrápené duše, snažil by sa vyliečiť ich rany bez posudzovania. Usiloval sa pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti.

Jeho sestra povedala, že ho od jeho siedmich rokov nikdy nepočula sa na nič sťažovať. Užíval si hlboký vnútorný pokoj, v ktorom ostatní našli útočisko. Proces jeho blahorečenia oficiálne začal 20. mája 2017 jeho postulátor Paul Vigoroux.

Modlitba:

Pane, prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí trpia alebo zomierajú pre svoju vieru. Ty sám si vzal na seba naše bolesti a svojím Zmŕtvychvstaním si zvíťazil nad hriechom i nad smrťou. Prostredníctvom kríža si dal ľudskému utrpeniu celkom nový a hlbší význam. Daj, aby nás každá naša bolesť pripodobňovala tebe a spájala nás s tvojím vykupiteľským utrpením.

ACN pomáha hromadnými štipendiami zhruba každému desiatemu kňazovi po celom svete. Aj preto sa môže svätá omša sláviť každých dvadsaťdva sekúnd kdesi vo svete ako orodovanie za dobrodincov ACN, ktorí nás podporujú, vďaka čomu môžeme podporovať my ich.  

“Všetkých vás pozývam s nadáciou ACN vykonávať po celom svete skutky milosrdenstva.” Pápež František

© 2020 Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.