Pôstny kalendár 

Zažite pôst s bratmi a sestrami z Nigérie. Ich viera je pre nás darom.

Pripravte sa duchovne na Veľkú noc • Počas celého trvania pôstu

Každý deň nové svedectvo • Špeciálna krížová cesta

CHCEM PÔSTNY KALENDÁR

Ako to funguje

✔️Prihláste sa kliknutím na tlačidlo nižšie.

Na zadanú e-mailovú adresu vám každý pracovný deň pošleme modlitbu a svedectvo veriacich z Nigérie.

Ich príklad viery nám pomôže prehĺbiť tajomstvo života s Kristom a duchovne sa pripraviť na veľkonočnú radosť.

Posledné dni pôstu spoločne strávime špeciálnou krížovou cestou, ktorú taktiež dostanete priamo na vami uvedený e-mail.

CHCEM  PÔSTNY KALENDÁR

Prosím, modlite sa za nás. Aby v našej krajine mohli všetci žiť v pokoji. Boh vám žehnaj.

- Mons. Wilfred Chikpa Anagbe, biskup Maiduguri

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Mk 8, 34 - 38

Vydajte sa s nami na pôstnu cestu viery a nádeje s bratmi a sestrami z Nigérie.

Kresťania v Nigérii dnes špeciálnym spôsobom vydávajú svedectvo o viere v Ježiša Krista.

Nikde vo svete momentálne neprebiehajú násilnosti voči kresťanom tak, ako práve v tejto krajine. Podľa medzinárodných zistení tu za svoju náboženskú príslušnosť v priemere zomrie každé dve hodiny jeden človek.

Napriek tomu je ich viera naďalej živá a rozmáhajú sa dokonca i duchovné povolania.

Ich každodenné rozhodnutie žiť kresťanskú vieru aj v týchto náročných podmienkach a byť úplne vydaný Prozreteľnosti je pre nás inšpiráciou. Ich odhodlanie vydať svedectvo viery - aj keď to môže znamenať smrť - posilňuje Cirkev na celom svete.


✝️V Pôstnom období sa inšpirujme ich neochvejnou vierou.


Modlime sa spoločne v tomto pôste za kresťanov v Nigérii. Každý pracovný deň vám pošleme jeden príbeh z tejto krajiny, ktorý nám môže byť inšpiráciou v pôstnom období.

Po sérii príbehov, v posledných týždňoch pôstu, vám prinesieme aj krížovú cestu, napísanú špeciálne pre účel tohtoročného Pôstneho kalendára.

Modlime sa za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za tie, ktoré sú prenasledované, aby cítili Kristovu blízkosť .
-
pápež František

Zažite pôst so svedkami viery

PROSME O POKOJ A MIER MEDZI ĽUĎMI NIGÉRIE

Prosme spoločne dobrotivého Boha, aby v Nigérii zavládol pokoj a mier medzi ľuďmi, aby sa konflikty riešili mierumilovne a aby bola Nigéria dobrým miestom pre život.

MYSLIME NA VNÚTORNE VYSÍDLENÝCH KRESŤANOV

2 milióny kresťanov museli v Nigérii opustiť svoje domovy a sú vnútorne vysídlení. Žijú v ťažkých podmienkach v utečenenckých táboroch. Môžeme im pomôcť modlitbou aj materiálnym darom.

PODPORME CIRKEV V JEJ SLUŽBE NÚDZNYM

Kňazi, biskupi, rehoľníci aj laici v službách Cirkvi verne slúžia aj v najohrozenejších častiach krajiny. Dodávajú nádej, vysluhujú sviatosti a pomáhajú aj materiálne tam, kde to ľudia najviac potrebujú.

Pôstny kalendár vyrobila v roku 2023 Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.