Venujte časť zaplatenej dane prenasledovaným a núdznym kresťanom.

Každý daňovník má aj v tomto roku možnosť podporiť časťou odvedenej dane za rok 2018 misiu, kampane a viac než 5 300 projektov, ktoré ročne zrealizuje pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need. 

V minulom roku sa tak rozhodli mnohí z vás. Týmto jednoduchým spôsobom ste pomohli trpiacim a núdznym po celom svete. Tu na Slovensku ste vlani spolu s ostatnými darcami dvoch percent z daní vytvorili čiastku  10 000 eur, ktorá zodpovedá – napríklad – nákladom na úplnú rekonštrukciu zničeného domu kresťanov v Iraku. Svojou veľkodušnosťou ste tak prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi vrátili dom a domov jednej rodine na Ninivskej planine. Mimochodom, vďaka štedrým darom Slovákov zo zdrojov aj iných ako 2 % sa ku koncu roku 2018 celkovo opravilo 19 domov v Iraku!

Prijmite od nás naše poďakovanie: Každých 28 sekúnd sa z vďačnosti za rodinu darcov ACN, teda aj za vás, slúži niekde vo svete svätá omša.  ĎAKUJEME! 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Adresa/sídlo: Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava

IČO: 50582577

Dátum registrácie: 13. 12. 2018. Registrácia tu.

(naša organizácia nemá pridelené SID, kolónku na SID nechajte prázdnu).

DETAILNÝ NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za r. 2018.

b/ vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % (kliknite pre stiahnutie– aktualizované/ IČO zarovnané sprava. V prípade potreby si pozrite Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia (kliknite pre stiahnutie).

c/ vyplnené tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30. APRÍLA 2019 na svoj daňový úrad podľa príslušnosti.

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Tu nájdete vzor potvrdenia pre dobrovoľníka.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (DPpotvrdenie)

– fyzická osoba typ B (DPpotvrdenie)

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Tu nájdete vzor potvrdenia pre dobrovoľníka.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (firma)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

daňovom priznaní pre právnické osoby (DPpotvrdenie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1 % z dane.

Chceme vám prejaviť vďačnosť za poukázanie percenta z dane. Preto vás prosíme, v daňovom priznaní zaškrtnite súhlas so zaslaním svojich údajov. Ďakujeme!

Daňový úrad má po splnení zákonných podmienok lehotu 90 dní na prevod prostriedkov na účet ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.  Ak máte k darovaniu 2 % (3 %) akékoľvek otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás mailom na adrese: info@acn-slovensko.org.

Ďakujeme vám, že aj touto formou podporujete misiu pápežskej nadácie ACN – byť hlasom prenasledovaných a núdznych kresťanov a podávať im pomocnú ruku. Pozrite si niektoré z podporených projektov či kampaní ACN.