Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 je viac ako 12 miliónov Ukrajincov na úteku. Vyše 80 % z nich tvoria ženy a deti. Väčšina utiekla na západnú Ukrajinu. Niektorí odtiaľ odcestovali do zahraničia. Mnohí však zostali, pretože dúfajú, že sa budú môcť čoskoro vrátiť do svojich domovov. Alebo zostali preto, lebo nevedia, kam ísť.

V arcidiecéze Ľvov otvorili všetky komunity rehoľných sestier svoje kláštory a prijímajú prichádzajúcich utečencov. Poskytujú im ochranu a pomoc. V súčasnosti v arcidiecéze pracuje 144 sestier z 23 rôznych komunít. Mnohé rehoľníčky museli samy utiecť z iných častí krajiny a hľadať útočisko u spolusestier. Všetky sa teraz dávajú do služieb ľuďom, ktorí všetko stratili a často sú v zúfalej situácii.

Napríklad vo Farnosti sv. Michala prijali Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v priestoroch farského sirotinca, ktorý prevádzkujú, utečencov z Mariupoľa, Charkova, Kyjeva, Záporožia a ďalších miest na východe Ukrajiny, spolu asi 30 osôb. Rehoľníčky sa o týchto ľudí starajú – poskytujú im dôstojné ubytovanie, zabezpečujú stravu, oblečenie, hygienické potreby, kozmetiku a pomáhajú im aj s vybavovaním administratívnych záležitostí. Usilujú sa, aby deti prekonali traumatické zážitky.

Utečenci vďaka sestrám nezostávajú sami ani duchovne. „Večer sa spolu s novými obyvateľmi nášho domu modlievame v kláštornej kaplnke ruženec. A keď sa spustia poplašné sirény a treba sa schovať pred hrozbou leteckých útokov v pivnici, ideme tam spoločne. Modlievame sa aj Korunku Božieho milosrdenstva, aby nás chránila Božia prozreteľnosť. Pán nám všetkým chce dať predovšetkým ‚nové srdce a nového ducha‘ a modlitba sa stáva priestorom, v ktorom sa môžeme otvoriť Božiemu svetlu.“

Rovnako v ďalšom kláštore v dedine Krysovyči, ktorý sa nachádza neďaleko hraničného priechodu, sa sestry starajú o utečencov. Poskytujú im nocľah a zdravotnú starostlivosť. Prijímajú i lekárov a ďalších dobrovoľníkov z Poľska, ktorí prichádzajú pomáhať na Ukrajinu.

 

Celkovo 144 rehoľných sestier z 23 rôznych komunít v arcidiecéze Ľvov podporíme núdzovou pomocou vo výške 72 000 €, aby mohli pokračovať v pomoci tým, ktorí prišli o všetko.