Za posledných desať rokov sa vo Svätej zemi výrazne zvýšil počet protikresťanských útokov radikálnych židov. Predstavitelia rôznych kresťanských denominácií zastúpených vo Svätej zemi sa pravidelne obracajú na verejné orgány so žiadosťou o ich odsúdenie.

Uvádzame prehľad udalostí za posledné desaťročie, s ktorými sa s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podelil biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo, generálny vikár Latinského patriarchátu pre Jeruzalem a Palestínu.

11. februára tohto roku v arabskom meste Jish v severnom Izraeli neznámi páchatelia rozrezali asi sto pneumatík na automobiloch. Steny mesta tiež počarbali graffiti napísanými v hebrejčine. Jish má asi 3000 obyvateľov, z ktorých viac ako 50 % sú maroniti, 10 % melchiti a 35 % moslimovia. Čarbanice na stene so znením: „Zobuďte sa, židia… prestaňte sa prispôsobovať,“ otvorene kritizovali spolužitie náboženstiev v Izraeli.

Zhromaždenie katolíckych ordinárov Svätej zeme (Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte,AOCTS, pozn. red.) zložené z katolíckych biskupov a pomocných biskupov latinského a orientálneho rítu Svätej zeme okamžite po útokoch požiadalo „civilné úrady a bezpečnostné orgány štátu… plniť si zodpovednosť v oblasti vzdelávania a bezpečnosti tak, aby už k takýmto zločinom v budúcnosti nedochádzalo“.

Biskup Giacinto-Boulos Marcuzzo, generálny vikár Latinského patriarchátu pre Jeruzalem a Palestínu, v tejto súvislosti s poľutovaním uviedol, že „AOCTS už viac ako desať rokov žiada o stretnutie so zodpovednými ministrami alebo dokonca s premiérom… Dodnes však bez jediného úspechu!“

Miesta modlitieb sú opľuvané, zneuctené, znečistené urážlivými graffiti, úmyselne poškodené. V poslednom desaťročí došlo k desiatkam takýchto útokov. Iba za posledné dva roky ich napočítali päť. Hoci ich izraelská vláda, médiá a verejná mienka v Izraeli zvyčajne odsúdia, čo považuje biskup Marcuzzo za pozitívne, za slovami obvykle nenasledujú činy.

Až na jednu výnimku: „po podpaľačskom útoku na časť pútnického miesta v Taghbe v severnom Izraeli, kde sa nachádza Kostol rozmnoženia chlebov a rýb, v roku 2015 zodpovedných páchateľov zatkli a odsúdili, zdôrazňuje generálny vikár pre Jeruzalem.

Príčina problému: (aj) školské osnovy

Väčšina cirkví vo Svätej zemi poukazuje na vzdelávanie, ktoré mladí ľudia dostávajú na niektorých izraelských školách.Je to určite otázka vzdelania, za ktorou je všeobecnejší kultúrny problém: nedostatočné akceptovanie odlišnosti toho druhého,“ analyzuje biskup Marcuzzo a dodáva: „Sme veľmi znepokojení, pretože vzájomná spoločenská akceptácia je zdravým základom každej spoločnosti, najmä pri veľkej etnickej, kultúrnej, náboženskej a politickej rozmanitosti v Izraeli a na Blízkom východe. Takýto postoj podkopáva podstatu sociálnej súdržnosti a solidarity, ktoré sú základom každej jednotlivej krajiny. Znepokojuje nás tiež, že táto kultúra nevedie k zmiereniu a pokoju, čo by malo byť hlavným cieľom každého štátu v tomto regióne.

Zhromaždenie AOCTS vyjadrilo svoje znepokojenie nad touto situáciou už v októbri 2012: „Čo sa dnes deje v izraelskej spoločnosti, že sa kresťania stávajú obetnými baránkami a cieľmi násilia? Aký druh pohŕdania kresťanmi sa to učí v školách? A prečo vinníci nikdy nie sú zatknutí, nieto ešte postavení pred súd?“ Pýtali sa vtedy predstavitelia Katolíckych cirkví vo Svätej zemi.

AOCTS tiež výslovne žiadalo, „aby sa vzdelávací systém zásadne zmenil.“ O osem rokov neskôr je potrebné uznať trpkú skutočnosť. „Cirkvi poukazujú na tento problém na všetkých úrovniach a pri mnohých príležitostiach, ale ich hlas nie je vždy počuť, pretože nemá politickú ani finančnú váhu (tvoríme iba 2 % obyvateľstva). To tiež vytvára problém právnej ochrany a práv menšín,“ hovorí biskup Marcuzzo.

Ako upozornil arménsky patriarcha Jeruzalema pred menej ako rokom, útoky vykonávajú aj „extrémistickí náboženskí židia“. V Izraeli sú menšinou, ale môžu mať určitý vplyv v židovskom náboženskom svete.

Arménsky patriarchát vo svojich správach z 20. júna 2019 prerušil mlčanie po tom, ako došlo k stretu medzi jeho seminaristami a tromi mladými Židmi, keď konali prvú procesiu v týždni z arménskej štvrte historickej časti Jeruzalema k Bazilike Božieho hrobu.

Židia pľuli na kandidátov na kňazstvo a kričali: „Kresťania by mali zomrieť,“ alebo: „Z tejto krajiny vás vyhladíme.“ Arménsky patriarchát v Jeruzaleme vyjadril rozhorčenie: „Mysleli sme si, že Izrael je demokratická krajina… Kto by sa odvážil pľuť na židov v Európe a Spojených štátoch? … Je v Izraeli dovolené pľuť na kresťanov?“

Zároveň patriarchát vyzval izraelskú vládu, židovských náboženských vodcov, izraelskú políciu a všetky ostatné orgány, aby „potrestali zodpovedných a dôrazne odsúdili toto správanie voči kresťanom a najmä proti arménskej komunite“.

 

Fenomén, ktorý sa netýka iba Jeruzalema

V posledných rokoch sa v okolí arménskej štvrte v Jeruzaleme vyskytli útoky protikresťanského charakteru aj proti spoločenstvám veriacich usídleným na vrchu Sion (proti gréckym pravoslávnym kresťanom, františkánom a benediktínom, Arménom). Radikálni židia chcú dosiahnuť, aby kresťania zmizli z okolia miesta, ktoré uctievajú ako Hrobku kráľa Dávida.

Medzi príslušné oblasti patrí Benediktínske opátstvo Dormitio, na ktoré sa v máji 2014 a vo februári 2015 uskutočnili podpaľačské útoky. V rokoch 2012 a 2013 steny opátstva znečistili jednoznačne protikresťanské graffiti. To isté sa stalo v januári 2016, keď na steny budovy niekto napísal nenávistné hebrejské výroky: „Smrť kresťanským pohanom, nepriateľom Izraela,“ alebo: „Nech je vymazané jeho meno (Ježiš) a jeho pamiatka,“ či: „Do pekla s kresťanmi.“

Tento jav sa však netýka iba Jeruzalema. Po tom, ako v decembri 2015 neznámi páchatelia prvý raz znesvätili cintorín saleziánskeho kláštora v Bet Dschemal, v októbri 2018 opäť prevrhli náhrobné kamene a zničili kríže. Bet Dschemal sa nachádza 30 km západne od Jeruzalema, neďaleko mesta Bet Shemesh, v ktorom žije veľká populácia ultraortodoxných židov. V roku 2013 na kláštor hádzali Molotovové koktaily a jeho steny postriekali sloganmi ako „Smrť nežidom“. V septembri 2017 vandali poškodili Kostol svätého Štefana patriaci ku kláštoru.

Pred dvomi rokmi boli tiež v Bet Dschemal pošpinené steny rehoľného domu Kláštornej rodiny z Betlehema rúhavými sloganmi v hebrejčine. V marci 2014 sa v blízkosti mesta De Shemesh stal kláštor Deir Rafat so svätyňou Panny Márie z Palestíny cieľom úmyselného poškodenia. Napokon došlo k podpaľačskému útoku v Tabghe, spomínanému vyššie, ktorý bol jedným z najsymbolickejších útokov.