Kresťania v Nigérii volajú o pomoc

Svedectvo novodobých mučeníkov

V niektorých oblastiach Nigérie je zabíjanie kresťanov pre ich náboženskú príslušnosť každodennou realitou. Často sú zmasakrované celé komunity. Milióny ľudí sú nútení utekať pred hrozbou a žiť v náročných podmienkach v táboroch pre vysídlené osoby.

Kňazi a rehoľníci sú tiež častými obeťami únosov. Cirkev sa v nepokojných oblastiach snaží udržať, aby bola nablízku utláčaným. Napriek tomu sa duchovné povolania stále rozmáhajú a viera tu ostáva naďalej živá.

Veľké utrpenie veriacich v Nigérii nám však nemôže byť ľahostajné.

2 milióny kresťanov sú utečencami vo vlastnej krajine – vnútorne vysídlenými osobami. Žijú v táboroch v skromných podmienkach a starajú sa o nich Cirkev a dobrovoľníci.

Ako váš dar pomôže kresťanom v Nigérii?

» Podporíte miestnu Cirkev a pomôžete ju chrániť

Pomoc zahŕňa omšové milodary, opravu zničených kostolov, podporu seminaristov, nákup bezpečných vozidiel pre kňazov a rehoľníkov, ktorí slúžia v teréne.

» Priamo pomôžete traumatizovaným obetiam

Podporíte psychosociálne projekty, ktoré pomáhajú obetiam násilia a únosov spracovať traumu a nadobudnúť nové pracovné či sociálne zručnosti.

» Zabezpečíte humanitárnu pomoc najnúdznejším

Vďaka vášmu daru dodáme do táborov pre vysídlené osoby lieky, matrace a vzdelávacie materiály. Podporíte tiež výstavbu studní a zlepšenie bezpečnostných opatrení v táboroch.

» Podporíte mier a medzináboženský dialóg

Kríza v krajine vyplýva aj zo sociálnych a kultúrnych rozdielov medzi náboženstvami. Podporujeme školenia a komunikačné programy zamerané na náboženský dialóg.

Chcem darovať

Skontrolujte si, prosím, či máte správne zvolený jednorazový alebo pravidelný dar. Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

Darujem sumu

Darovať vlastnú sumu

Kontakt

Spôsob darovania

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk.

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Visa Logo
Mastercard Logo
TatraPay Logo