Nové zákony sa tvária nápomocne, v skutočnosti pomáhajú len určitým náboženským skupinám. Kresťanov medzi nimi nenájdete.

Kresťanom v Indii sa rok čo rok zhoršujú podmienky na život.

V celej Indii protestujú v uliciach milióny ľudí. Dôvodom je kontoverzná novela zákona o udelení občianstva, ktorú schválil parlament 11. decembra 2019. Hoci novela je zameraná najmä proti moslimom, negatívne sa dotýka aj kresťanov.

Ide vôbec o prvý zákon o udeľovaní občianstva, ktorý otvorene hovorí o náboženstve žiadateľa ako o podmienke udelenia občianstva.

Zákon vznikol pod zámienkou pomoci utečencom z Pakistanu, Bangladéša či Afganistanu. Má totiž umožniť utečencom, ktorí utiekli kvôli náboženskému prenasledovaniu, rýchlejšie získať potrebné papiere a stať sa právoplatným občanom Indie.

Takto opísaný zákon znie pozitívne. Lenže má viacero problémov.

Po prvé, negarantuje takéto práva moslimskej komunite. Pritom moslimovia v niektorých krajinách trpia často podobne ako kresťania. Vládnuca hinduistická strana však považuje moslimov za hrozbu a aj takýmto spôsobom sa snaží ich potlačiť.

Lenže v skutočnosti potláča aj možnosti kresťanov. Jedno z nariadení nového zákona hovorí o potrebe preukázať sa konkrétnym tlačivom, ktoré dokladuje miesto a dátum vášho narodenia. Takéto dokumenty však potrebujete len vtedy, ak sa chcete prihlásiť ako člen náboženskej minority – hinduisti tieto doklady nepotrebujú.

Nakoľko kresťania v Ázii vo veľkej väčšine patria k najchudobnejším častiam obyvateľstva, väčšina takýmito dokumentmi nedisponuje.

To mnohých núti vybrať si medzi dvoma zlými možnosťami – buď sa zriecť nároku na občianstvo, alebo zradiť svoju vieru a zaregistrovať sa ako hinduista.

Indické „tuk-tuky“, bežné dopravné prostriedky chudobných.

India je sekulárny štát – dokedy?

Jezuita, otec Cedric Prakash je zakladateľ organizácie Prashant – Jezuitského centra pre ľudské práva, spravodlivosť a mier v Indii. Je súčasťou celonárodnej kampane zameranej voči spomínanej novele prisťahovaleckého zákona.

“(tento zákon, pozn. red.) V skutočnosti ohrozuje stabilitu krajiny, ktorú môže poľahky roztrhnúť na dve časti,” hovorí.

Otec Prakash sa obáva najmä eskalácie konfliktu medzi Pakistanom a Indiou (v Pakistane je islam väčšinové náboženstvo, aj odtiaľ však utekajú umiernení moslimovia zo strachu pred radikálmi).

Situácia medzi krajinami je dlhodobo problematická. Krajiny sa sporia o územie na ich hraniciach  – Kašmír – kde indická vláda už niekoľko mesiacov blokuje prístup k internetu a do lokality posiela vojsko.

Podľa otca Prakasha je novela zákona o občianstve diskriminačná, rozdeľuje spoločnosť a je drakonická. “A najmä ide priamo proti Ústave,” pripomína. India je totiž podľa svojej ústavy sekulárny štát.

“Ľudia protestujú, pretože túžia po spravodlivej, ľudskej a rovnej spoločnosti, v ktorej každý rešpektuje práva a dôstojnosť toho druhého,” hovorí.

Príde 30 miliónov kresťanov o občianstvo?

“Spomínaná novela zákona je špeciálne problematická pre kresťanov, nakoľko väčšina z nás nemá oficiálny rodný list vydaný vládou. Doteraz platilo, že stačí potvrdenie o krste od kňaza. To sa touto novelou zmenilo,” vysvetľuje otec Prakesh.

Navyše, nakoľko kresťania žijú najmä v rurálnych a odľahlých oblastiach, prípadne v divočine, nedá sa podľa otca Prakesha očakávať, že sa dokážu dostať k správnym dokladom. “Výsledkom môže byť väzenie, pracovné tábory alebo aj deportácia. Len Boh vie, čo potom s týmito ľuďmi bude. Tento zákon bude mať pre kresťanov veľmi vážne negatívne dôsledky,” upozorňuje.

Novela zákona prichádza v čase, keď sa po celej krajine zhoršujú útoky na kresťanov. Otec Prakesh upozorňuje, že útoky pácha malá skupina hinduistických radikálov Hindutva.

“Hindutva nemá s hinduizmom nič spoločné. Väčšinová populácia je k nám tolerantná.” Problémom však je, že vláda pod vedením Narendra Modiho proti extrémistom nevystupuje. Sám Modi je propagátor klerikálneho prístupu a je voči menšinovým náboženstvám veľmi nepriateľský.

Narendra Modi, indický premiér
Narendra Modi, indický premiér

Krehká komunita so silnou vierou

Kresťanstvo je v Indii značne menšinové náboženstvo. Kresťanov sa v krajine síce nachádza okolo 35 miliónov, z toho 70% katolíkov, avšak vzhľadom na celkovú populáciu kresťania tvoria len 2,3% obyvateľov.

Navyše, väčšina z nich patrí k najchudobnejším vrstvám spoločnosti. V krajine stále do určitej miery funguje kastový systém, v rámci ktorého väčšina kresťanov patrí do tej najspodnejšej – tzv. nedotknuteľní.

Tejto kaste sa v rozpore s originálnymi duchovnými textami hinduizmu prisudzuje nečistota. Členovia vyšších kást sa jej majú vyhýbať, čo prakticky znamená, že títo ľudia majú len minimálnu šancu na zamestnanie, vzdelanie a dôstojný život.

Pápežská nadácia ACN preto v Indii podporuje viacero projektov zameraných na materiálnu aj pastoračnú pomoc. Pridajte sa do rodiny podporovateľov náboženskej slobody a podporte prácu ACN tu. Ďakujeme.