Otec Charbel Eid Rizkallah sprevádza ikonu „Sedembolestnej Panny Márie, Utešiteľky Sýrčanov“ na rôznych zastávkach po celej Sýrii. Ikona je ústredným symbolom modlitebnej kampane „Uteš môj ľud“, ktorú vyhlásila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi spolu so sýrskymi katolíckymi a pravoslávnymi cirkvami. Kampaň pripomína obete vojny a chce poskytnúť ich pozostalým popri materiálnej aj duchovnú pomoc.

Podpora iniciatívy prišla z najvyššieho miesta: pápež František požehnal ikonu 15. septembra 2019. O mesiac skôr dal svoje požehnanie ružencom distribuovaným rodinám, ktoré vo vojne stratili príbuzného.

Otca Charbela považujú za „ochrancu ikony“ a duchovne sprevádza jej putovanie. Je členom Libanonského maronitského rádu a dlhoročným partnerom ACN.

Ikona Panny Márie, Utešiteľky Sýrčanov, ktorú poženal aj Svätý Otec František v rámci kampane ACN Uteš môj ľud. Foto ACN.

Otec Charbel, aká bola Vaša prvá myšlienka, keď Vás požiadali, aby ste prevzali túto zodpovednosť?

Cítil som sa poctený, ale bol som aj dojatý. Poznám Sýriu dobre a viem, aká zúfalá je situácia medzi obyvateľstvom. Som presvedčený, že Božia milosť môže ľuďom priniesť útechu. Práve keď som o tom premýšľal, požiadali ma, aby som sprevádzal ikonu a šíril posolstvo milosrdenstva nášho Pána! Cítil som sa nehodný takejto úlohy a nevedel som, ako by som mal sprostredkovať útechu uprostred toľkej skazy. Moji predstavení dali ACN súhlas a odvtedy som na cestách.

Ako Vás prijali vo farnostiach?

Rýchlo som si uvedomil, že táto duchovná iniciatíva má dosah na rôzne úrovne, nielen na zostávajúcich veriacich. Preto som sa rozhodol poprosiť spriatelených kňazov, tunajších i zahraničných, aby ma na ceste sprevádzali.

Mnohí farníci boli príjemne prekvapení, že k nim prichádzajú dvaja „cudzí“ kňazi. Vnímali to ako dôkaz, že sa na nich nezabudlo. Keď prídeme do farnosti, miestny farár nás privíta a zvolá všetkých veriacich sláviť svätú omšu.

Veľmi rýchlo som si uvedomil, že ľudia vo farnostiach sa na nás pozerajú s veľkou nádejou a nevyslovenou žiadosťou: „Povedzte nám, ako by sme mali teraz žiť!“ A potom začneme hovoriť o kultúre nenásilia, ktorá bola charakteristická pre sýrskych kresťanov v priebehu stáročí.

Aké druhy podujatí organizujete a čo ponúkate vo farnostiach?

Otec Charbel Eid Rizkallah. Foto ACN

S pomocou jezuitov v Homse a ďalších okolitých mestách sme vytvorili seminár s názvom „Kresťania a vedenie k mieru“. Uskutočnili sme prednášku pre tínedžerov a mladých dospelých. Na naše prekvapenie prišla v prvý večer veľká skupina mladých ľudí, aj keď bolo neskoro a vonku chladno. Mali veľa otázok, ako majú žiť svoju vieru v každodennom živote. Zhromaždilo sa ich toľko, že ma požiadali, aby som sa vrátil na ďalší deň. V Homse som mal stráviť už len jediný deň, ale dohodli sme sa a miestnosť sa opäť naplnila. Odvtedy nastal „efekt snehovej gule“. Zakaždým, keď prídem do mesta, existuje už celý program: zvyčajne procesia, pobožnosť, svätá omša a aspoň jeden seminár.

Aký je postoj mladých mužov a žien vzhľadom na nestabilnú situáciu v Sýrii?

Aktivity súvisiace s ikonou a reakcie na ňu ma priviedli k poznaniu, že mladí ľudia skutočne prijímajú útechu pre svoje duše. S potešením počúvajú časté výzvy pápeža, v ktorých povzbudzuje celú Cirkev, aby sa za nich modlila. Sýrski kresťania sú skutočne príkladom pre celú Cirkev.

Boli ste v severnej Sýrii na miestach, kde panuje veľké napätie?

Áno, v prvom marcovom týždni. Vďaka Božej milosti som navštívil tak Qamishli, ako aj Al-Hasakah (Hassaké), kde sa napätie pozdĺž tureckých hraníc a v blízkosti Iraku zmiernilo len trochu. Kresťania požiadali o návštevu ikony a tiež si chceli vypočuť mierový seminár. Stretol som niekoľko bratov vo viere, ktorí tam zostali napriek vojne.

Aké posolstvo by ste chceli odkázať dobrodincom ACN?

Chcel by som ich požiadať, aby tieto iniciatívy naďalej napriek pretrvávajúcemu napätiu a správam médií podporovali. Život v sýrskych mestách pokračuje za okolností, ktoré si len ťažko vieme predstaviť. Malé deti chodia do školy, kresťanskí obchodníci otvárajú každé ráno svoje obchody a dúfajú. Využite všetky kontakty a príležitosti, ktoré máte, na zrušenie embarga, v dôsledku ktorého je v Sýrii všetko také drahé. To by malo ísť ruka v ruke s hľadaním riešenia bankovej krízy v Libanone. Predtým, ako problém prerastie hranice Libanonu a Sýrie, je potrebná vonkajšia intervencia. Ľudia potrebujú modlitbu, ale aj politické jednania vzhľadom na túto politickú a finančnú krízu, ktorá obetiam vojny situáciu iba zhoršuje.

ACN podporila od roku 2011 Sýriu 900 projektami celkove v sume 38 miliónov eur. Umožnila tým mnohým kresťanským rodinám ostať v ich vlasti a mnohým ďalším umožnila návrat domov. Ak chcete podporiť projekty ACN aj vy, môžete tak urobiť tu. Ďakujeme!