Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /data/3/0/3087a964-c5f9-449a-9000-1fe350be9010/acnslovensko.sk/web/syria2018/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Landing

Landing

Pokojná budúcnosť sýrie
je i v našich rukách

#PomocPreSýriu #PrayForSyria

Naša pomoc Sýrii nie je len odpoveďou na dramatickú humanitárnu situáciu, ktorá je  dôsledkom vojny. Popri okamžitej pomoci pre telo, myseľ i dušu ľudí strápených občianskou vojnou smerujeme našu podporu do oblastí života, ktoré sú kľúčové pre pokojnú budúcnosť Sýrie.

 

Pokojná budúcnosť sýrie
je i v našich rukách

#PomocPreSýriu #PrayForSyria

Naša pomoc Sýrii nie je len odpoveďou na dramatickú humanitárnu situáciu, ktorá je  dôsledkom vojny. Popri okamžitej pomoci pre telo, myseľ i dušu ľudí strápených občianskou vojnou smerujeme našu podporu do oblastí života, ktoré sú kľúčové pre pokojnú budúcnosť Sýrie.

Prehľad situácie v Sýrii

Sýrska kríza trvá už ôsmy rok. Rozsah, závažnosť a zložitosť potrieb ľudí v Sýrii sú obrovské. Civilisti naďalej znášajú hlavnú ťarchu konfliktu, ktorý sa vyznačuje nepredstaviteľným utrpením, ničením a neúctou k ľudskému životu.

KRESŤANSTVU V SÝRII HROZÍ ZÁNIK

V krízovej situácii sa nachádzajú predovšetkým tamojší kresťania, ktorí tu vytvorili prvé komunity už v 1. storočí. Sýria sa v Svätom písme spomína tristokrát. Teraz však kresťanstvu v Sýrii hrozí zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii asi 1,5 milióna kresťanov, dnes sa ich počet oficiálne odhaduje na menej ako 500 tisíc! Reálne čísla sú pravdepodobne ešte nižšie.

PREČO JE PRÍTOMNOSŤ KRESŤANOV NA BLÍZKOM VÝCHODE DÔLEŽITÁ PRE MIER V REGIÓNE?

Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitskými moslimami, ktorým pomáhajú riešiť vzájomné spory. Kresťania garantujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu voči menšinám, čo je kľúčové pre stabilitu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá, pretože kresťanstvo je náboženstvom zmierenia a odpustenia a   práve to   dnes Blízky východ potrebuje

ľudí potrebuje humanitárnu pomoc

ľudí utieklo z krajiny

ľudí je vnútorne vysídlených kvôli násiliu

kostolov a farských budov bolo poškodených alebo zničených

domov kresťanských rodín bolo zničených

škôl bolo zničených

Prehrať video

NúDZOVÁ POMOC

ACN v súčasnosti podporuje 65 projektov, ktoré zabezpečujú ubytovanie pre kresťanské rodiny, vzdelávanie detí a mládeže, ako aj poskytovanie stravy a lekárskej pomoci.

„DOVOĽTE MI ŽIŤ MOJE
DETSTVO“

podpora
vzdelávania

Štipendijné
programy

zdravotné
služby

pomoc pre
kresťanské rodiny

humanitárna
pomoc

výstavba a rekonštrukcia

ACN v súčasnosti podporuje 29 projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu domov, kostolov a farností.

REkonštrukcia
KOSTOLOV

REkonštrukcia
domov

rekonštrukčné
práce

PASTORAčná STAROSTLIVOSŤ

V rámci komplexnej pomoci pre telo, myseľ i dušu podporuje ACN v súčasnosti 40 projektov zameraných na terapeutickú starostlivosť, existenčnú pomoc pre rehoľníkov, poskytovanie duchovného útočiska, vzdelávanie kňazov a laikov, distribúciu náboženskej literatúry, ako aj omšových milodarov, ktoré sú často jediným prostriedkom materiálnej podpory kňazov.

vzdelávanie kňazov

Existenčná pomoc pre rehoľníkov

Duchovné útočiská

zdieľajte na vašich sociálnych sieťach

#PomocPreSýriu #PrayForSyria

Som hlboko znepokojený súčasnou situáciou, v ktorej aj napriek prostriedkom, ktoré má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii, je stále ťažké dohodnúť sa na spoločnej akcii v prospech mieru v Sýrii. Zatiaľ čo sa neprestajne modlím za mier a pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby robili to isté, znovu vyzývam všetkých s politickou zodpovednosťou, aby zabezpečili prevahu spravodlivosti a mieru.

Pápež František

Som hlboko znepokojený súčasnou situáciou, v ktorej aj napriek prostriedkom, ktoré má medzinárodné spoločenstvo k dispozícii, je stále ťažké dohodnúť sa na spoločnej akcii v prospech mieru v Sýrii. Zatiaľ čo sa neprestajne modlím za mier a pozývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby robili to isté, znovu vyzývam všetkých s politickou zodpovednosťou, aby zabezpečili prevahu spravodlivosti a mieru.

        “

Pápež František

Ako pomôcť?