Sýria je kolískou kresťanstva. Vo Svätom Písme sa spomína približne tristokrát! Ale dnes jej kresťanským koreňom hrozí zánik.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli vydať sa s nami po stopách Sýrie vo Svätom Písme. Naše trpiace sestry a bratia nepotrebujú naše modlitby iba počas Vianoc, potrebujú ich stále. Získajte e-knihu Vianoce so Sýriou a spoznajte súčasnú podobu Sýrie aj aktuálne potreby Sýrčanov, za ktoré sa môžete modliť aj dnes.