Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /data/3/0/3087a964-c5f9-449a-9000-1fe350be9010/acnslovensko.sk/web/tppk2018/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

— Home

— Home

Pomáhame tam, kde veriť je odvahou

V mnohých krajinách nie sú vaše presvedčenie a viera len vaša vec. Je to vec prežitia. Pre „nesprávne“ presvedčenie či vierovyznanie bolo nespočetné množstvo ľudí zabitých, ďalší zmizli a mnohí iní boli uväznení. Na Slovensku sme v minulosti túto slobodu presvedčenia nemali. Teraz ju nemajú iní.

 
 • V súčasnosti 200 miliónov ľudí nemôže praktizovať svoju vieru.
 • Základné právo na náboženskú slobodu nie je zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta.
 • 75 %  všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia sa odohráva na kresťanoch.

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need pomáha prenasledovaným a núdznym kresťanom po celom svete.

ACN - Aid to the Church in Need

 • Slovenské zastúpenie pod názvom ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
 • Známa aj ako Kirche in Not
 • Celosvetová dobročinná a pastoračná organizácia – v roku 2011 povýšená pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva
 • Poskytuje materiálnu a duchovnú pomoc Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou
 • 23 národných kancelárií, vrátane slovenskej (slávnostné otvorenie 25. 03. 2017)
 • 71-ročná história
 • 400 000 darcov po celom svete
 • Podpora projektov vo viac ako 150 krajinách
 • Vyše 5 300 schválených projektov ročne po celom svete
 • Ročne viac ako 124 miliónov eur z darcovských príspevkov a dedičstiev
 • 82,7 % týchto zdrojov je použitých priamo na projekty vo svete

Ako pomáhame:

Budovanie a rekonštrukcia chrámov, cirkevných budov a zariadení
Núdzová pomoc v prípadoch vojny, vysídlenia, násilia a prírodných katastrof
Vzdelávanie kňazov a rehoľníkov
Náboženská formácia laikov
Rozširovanie Svätého písma a náboženskej literatúry
Existenčná pomoc pre rehoľníkov
Omšové milodary
Dopravné prostriedky pre potreby pastoračnej starostlivosti
Mediálna podpora šírenia viery

Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom 2018

Nultý ročník TÝŽDŇA POMOCI PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM je vymedzený symbolickými dátumami: 

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu je symbolickým dňom slobody pre Slovákov

25. november - Nedeľa Krista Kráľa, ktorý je Víťazom nad každou neslobodou

„Naši prenasledovaní bratia a sestry sú elitou cirkvi. Preukázať solidaritu s nimi je záležitosťou cti.” 

Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN  

 

Program

SOBOTA 17. 11. | SLOVENSKO

Modlitba Krížovej cesty za prenasledovaných kresťanov - tím slovenskej národnej kancelárie, priaznivci a priatelia misie ACN


nedeľa 18. 11. | SLOVENSKO

Svetový deň chudobných - pomoc chudobným. Ak nie je v tento deň možné pomôcť skutkom alebo nenájdete chudobných „za dverami svojej obývačky“, ACN Vás pozýva k modlitbe za chudobných, k šíreniu špeciálneho posolstva alebo k finančnej pomoci.


pondelok 19. 11. | KOENIGSTEIN

8:00 svätá omša za všetky obete prenasledovania pre vierovyznanie na Slovensku v nemeckej Kaplnke Dobrého Pastiera - celebruje duchovný asistent ACN International

PONDELOK 19. 11. | NITRA

20:30 - 21:45 adorácia za prenasledovaných kresťanov - modlia sa študentky a Kongregácia sestier Panny Márie Útechy v rehoľnej kaplnke


UTOROK 20. 11. | turín

21:00 - 21:45 adorácia za prenasledovaných kresťanov - modlia sa študenti a formátori Medzinárodného saleziánskeho teologického študentátu

Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev


STREDA 21. 11. | TRNAVA

18:00 svedectvo sýrskeho arcibiskupa počas pontifikálnej svätej omše v Bazilike sv. Mikuláša


ŠTVRTOK 22. 11. | NITRA-KLOKOČINA

7:00 - 17:45 celodenná adorácia obetovaná za prenasledovaných kresťanov v Sýrii vo Farskom kostole sv. Gorazda
12:00 odhalenie medzinárodnej Správy o stave náboženskej slobody v Ríme
18:00 sv. omša so sýrskym arcibiskupom vo Farskom kostole sv. Gorazda, následne jeho osobné svedectvo a diskusia

20:20 - 21:00 moderovaná adorácia za všetkých prenasledovaných kresťanov v živom prenose TV LUX


PIATOK 23. 11. | BRATISLAVA

7:00 24-hodinová adorácia slovenských seminaristov za prenasledovaných kresťanov
9:00 - 11:00 prezentácia Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku spojená s diskusiou - Viac informácii...
11:30 tlačová konferencia
19:00 sv. omša so sýrskym arcibiskupom v kostole sv. Štefana/kapucíni, následne jeho osobné svedectvo a diskusia

16:00 - 24:00 nočné osvetlenie Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove na červeno

celonočné osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach na červeno


SOBOTA 24. 11. | ŽILINA

18:00 svedectvo sýrskeho arcibiskupa s následnou diskusiou po pontifikálnej svätej omši v Katedrále Najsvätejšej Trojice

celonočné osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach na červeno


NEDEĽA 25. 11. | KOŠICE

15:00 pontifikálna sv. omša v Dóme sv. Alžbety - príhovor: arcibiskup Cyril Vasiľ a sýrsky arcibiskup
16:30 diskusia s hosťami, sýrskym arcibiskupom Chahdom a arcibiskupom Vasiľom o prenasledovaných kresťanoch v aule Kňazského seminára, Hlavná 81

celonočné osvetlenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach na červeno


PONDELOK 26. 11. | PREŠOV

16:30 sv. liturgia so sýrskym arcibiskupom v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, následne jeho osobné svedectvo a diskusia


utorOK 27. 11. | RUŽOMBEROK

16:00 sv. omša so sýrskym arcibiskupom v Kostole sv. Ondreja, následne jeho osobné svedectvo a diskusia


Vaše iniciatívy | slovensko

Počas celého týždňa sa jednotlivci i farnosti modlia na úmysel prenasledovaných kresťanov, slúžia sa sv. omše a prebiehajú súkromné i spoločné adorácie v Košiciach, Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Prešovskej Novej Vsi, Pečovskej Novej Vsi, Žiline, Balogu nad Ipľom, Sečiankach, Kleňanoch


Aj vy môžete tvoriť program Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom vo vašom meste!

Ak máte nápad na konkrétnu iniciatívu na pomoc našim prenasledovaným bratom a sestrám vo viere, ako napr. diskusia, filmové premietanie, koncert a pod., napíšte nám a my vám radi pošleme potrebné materiály.

Hostia

ANTOINE CHAHDA (Aleppo, Sýria)
rečník na prezentácii Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Mons. Antoine Chahda je sýrskym katolíckym arcibiskupom v sýrskom meste Aleppo. Dlhé roky pôsobil aj vo Venezuele. Slovensko navštívi v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorým sa zároveň otvára kampaň POMOC PRE SÝRIU. Mons. Chahda absolvuje niekoľko verejných stretnutí po celom Slovensku, na ktoré Slovákov srdečne pozýva.

MARCELA SZYMANSKI (ACN, Brusel)
rečníčka na prezentácii Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Marcela Szymanski pôsobí ako zástupkyňa pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need pri EÚ a OSN, kde uplatňuje svoje dvadsaťročné skúsenosti z práce mediálnej spravodajkyne a odborníčky pre verejné záležitosti. Už viac ako desať rokov pôsobí ako konzultant verejnej obhajoby základných ľudských práv (Blízky východ a Afrika, Amerika, EÚ). Vo svojej práci sa zasadzuje za to, aby bol hlas prenasledovanej Cirkvi vypočutý aj medzi politikmi a politickými činiteľmi. Marcela je tiež editorkou „Správy o stave náboženskej slobody vo svete“.

JÁN FIGEĽ (EÚ, Brusel)
rečník na prezentácii Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Ján Figeľ pôsobí ako osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Jeho vymenovanie bolo odozvou Európskej komisie a jej predsedu Jean-Clauda Junckera na výzvu Európskeho parlamentu vyjadrenú v rezolúcii z februára 2016 proti genocíde v Iraku a v Sýrii páchanej organizáciou ISIS. Vo svojej misii sa napríklad zaslúžil o oslobodenie väzňa pre vieru, humanitárneho pracovníka Petra Jašeka v Sudáne.

MARTIN BARTA (ACN, Königstein)
rečník na prezentácii Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Páter Martin Barta je člen klérického spoločenstva Dielo Ježiša Veľkňaza (Rodina Panny Márie). Od roku 2011 je duchovným asistentom ACN International.

PATRIK DANIŠKA (HFI, Bratislava)
rečník na prezentácii Správy o stave náboženskej slobody po prvýkrát na Slovensku

Patrik Daniška je predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, pôsobí ako advokát.

Náboženská sloboda vo svete

Aký je aktuálny stav náboženskej slobody vo svete?

Správa o stave náboženskej slobody vo svete po prvýkrát na Slovensku
Aké sú jej zistenia? Stiahnite si správu v 3 verziách: Súhrn základných zistení, Zhrnutie aj kompletnú správu.

Zdieľajte na vašich sociálnych sieťach

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera alebo časopisu ACN: