BRATISLAVA – Putovnou výstavou DETI VOJNY  vstupuje kampaň POMOC PRE SÝRIU, ktorú koncom roka 2018 spustila slovenská národná kancelária medzinárodnej dobročinnej a pastoračnej organizácie ACN, do svojej záverečnej fázy. Len počas prvých troch mesiacov kampane darovali tisíce Slovákov viac než 115 tisíc eur a za pokoj v krajine sa naďalej modlia.

Budúcnosťou Sýrie sú deti vojny, obete násilia  a zneužívania rôzneho druhu – nedobrovoľnej služby v armáde, otrockej práce, nútených sobášov, znásilnení. Trpia kresťania, moslimovia aj drúzi. „Stratená generácia“, ktorá vyrastá negramotná, poznačená smrťou blízkych, traumami a hlbokými jazvami na tele aj na duši, komunikuje svoj odkaz svetu aj prostredníctvom kresieb.

Po  nedávnej vernisáži kruto autentických a emocionálne pálčivých výtvarných diel sýrskych aj slovenských detí v bratislavskom Dome Quo Vadis začala výstava DETI VOJNY svoju púť po slovenských mestách.

Cesta výstavy:

28. 2. – 7. 3. 2019: Firma FPT Slovakia, s.r.o., Južná trieda 6, Košice

7. 3. – 14. 3. 2019: Firma SPP, Moldavská cesta 12, Košice

14. 3. – 21. 3. 2019: Obchodné centrum ZEMPLÍN, Andreja Sládkoviča 5, Michalovce (vernisáž 14. 3. o 16:00 pripravujú žiaci ZUŠ Michalovce a ZŠ Budkovce; koordinátor: Otília Sabolová)

21. 3. – 28. 3. 2019: Firma Erfolg, s.r.o, Továrenská 6, Michalovce

       (za požičanie panelov v mesiaci marec ďakujeme Technickému múzeu v Košiciach)

 1. 4. – 10. 4. 2019: Firma SPP, Mlynské nivy 44, Bratislava.

        Od 12. 04. 2019: Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

(za požičanie rámov k obrazom ďakujeme  ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave)

„Veľkým prekvapením je pre nás vnímavosť a citlivosť sŕdc slovenských detí zoči voči vyobrazeniu nepredstaviteľného utrpenia svojich rovesníkov. Reťaz solidarity spustili žiaci ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, ktorí iniciatívne pripravili kultúrny program vernisáže. Ďakujeme im, ich rodičom, pedagógom, ale najmä vedeniu školy. Inšpirovali ďalšie školy, ktoré sa chcú zvlášť počas pôstu modliť za deti zo Sýrie. Termíny a plánovania dospelých sú jedna vec. Ale citlivosť detského srdca – to už  je celkom iná vec. Ďakujeme!“ hovorí Martina Hatoková, riaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Výťažok kampane POMOC PRE SÝRIU umožní realizáciu ďalších zo stoviek projektov, ktoré ACN podporuje od vypuknutia vojny v roku 2011. Doteraz venovala pápežská nadácia ACN 41 miliónov eur na podporu tých oblastí života Sýrčanov, ktoré majú smerovať k čo najrýchlejšej stabilizácii krajiny a zabezpečeniu pokojnej budúcnosti. Viac na www.pomocpresyriu.sk.