BLÍZKY VÝCHOD – Katolícke komunity na Blízkom východe slávili od začiatku minuloročného adventu viac ako 1 000 výnimočných svätých omší. Ich dôvodom bola vďačnosť. Chceli sa týmto spôsobom poďakovať Svätému Otcovi Františkovi za podporu, ktorú im vyjadril svojím zapojením sa do vianočnej kampane pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need, ktorej cieľom je pomoc Sýrii.

Na začiatku adventu totiž urobil pápež František významné gesto smerom k obyvateľom Sýrie. Počas modlitby Anjel Pána na Prvú adventnú nedeľu zapálil na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne sviecu za mier v Sýrii a modlil sa: „Nech tento plameň nádeje dorazí k všetkým, ktorí v týchto dňoch trpia konfliktmi a nepokojmi v rôznych častiach sveta, blízkych aj vzdialených.“

Farnosti v Sýrii, Egypte, Libanone, ba dokonca aj na Arabskom polostrove sa preto z vďačnosti rozhodli sláviť sväté omše na úmysly Svätého Otca. Pridali sa aj pravoslávni kresťania Blízkeho východu, ktorí sa tiež modlili na jeho úmysly.

V Libanone, napríklad, vyzval 1. januára 2019 gréckokatolícky arcibiskup Issam John Darwich z arcidiecézy Zahleh a Forzol veriacich zo stoviek libanonských farností, aby sa pridali k iniciatíve, a tí na svojich novoročných bohoslužbách zapálili sviece a modlili sa za mier v Sýrii aj na celom Blízkom východe.

K iniciatíve „Sviece za mier v Sýrii“ sa pridalo tiež viac ako 50 000 detí rôznych vierovyznaní zo sýrskych miest, ktoré sú najviac poznačené vojnou, ako Aleppo, Damask, Homs, Marmarita, Latakia, Hassaké a Tartus. Svetu chceli týmto symbolickým spôsobom tlmočiť svoju hlbokú túžbu po ukončení vojny vo svojej vlasti.

Tisíce ľudí z celého sveta vyjadrili svoju spolupatričnosť so Sýrčanmi a ich túžbou po mieri a ku kampani ACN na pomoc Sýrii sa pridali prostredníctvom modlitieb aj materiálnej pomoci. Rôznymi spôsobmi podporujú Sýrčanov aj Slováci. Farnosti, rehoľné spoločenstvá aj jednotlivci sa modlia za ukončenie vojny v Sýrii, zapálili symbolické sviece za mier a na kampaň ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom POMOC PRE SÝRIU reagujú aj finančnými darmi, ktoré budú pretavené do projektov budovania mierovej budúcnosti Sýrie. Svoje poďakovanie adresoval Slovákom sýrsky katolícky arcibiskup Antoine Chahda, ktorý navštívil Slovensko koncom novembra 2018.