Aj v roku 2021 žije na svete takmer 300 miliónov kresťanov, ktorí sú pre svoju vieru prenasledovaní, diskriminovaní, trpia, alebo sú v existenčnej núdzi. Teroristické útoky extrémistov neustali ani počas pandémie koronavírusu a každý deň zomrie pre vieru v Krista 8 ľudí.

Situácia ohľadom náboženskej slobody sa v niektorých krajinách stabilizovala, no sú miesta, kde sa prenasledovanie kresťanov zhoršilo. V subsaharskej Afrike, ale aj v Mozambiku sú útoky teroristov pre domácich úplne bežnou životnou skúsenosťou.

Neprejde deň, aby sa nebáli o svoj život a každá cesta na bohoslužbu sa im môže stať osudnou.

Tento osud takmer zastihol aj veriacich v indonézskom meste Makassar 29. marca 2021. Krátko po bohoslužbe na kvetnú nedeľu sa pri bočnej bráne ku kostolu odpálil samovražedný útočník s bombou. Životy veriacich zachránila strážna služba. V krajinách, kde sú kresťania menšinou a objavujú sa hrozby teroristov, či priamo džihádistov, je účasť v strážnej službe bežnou vecou pre veriacich mužov.

Títo ľudia, často ešte mladí muži, dobrovoľne strážia kostoly počas bohoslužieb, aby v prípade, že sa objaví útočník so zbraňou, alebo bombou, mu zabránili zabiť množstvo ľudí. Riskujú tak svoje vlastné životy.

Komunity kresťanov, ktoré sú v núdzi, potrebujú našu pomoc. My v nadácii ACN túto pomoc realizujeme trojakým spôsobom: informáciou, modlitbou, akciou.

Informujeme verejnosť o udalostiach a trendoch vo vývoji náboženskej slobody a pozývame tých, ktorým to situácia dovoľuje, aby sa pridali k širokej rodine dobrodincov, ktorí pomáhajú trpiacim pre vieru. Pridať sa môžete aj vy.

Bez ohľadu na finančnú situáciu, každý z nás sa može pridať k pomoci trpiacim, a to prostredníctvom modlitby.

K veľkonočným sviatkom v roku 2021 Vám pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi prináša špeciálnu krížovú cestu za uzdravenie rán Afriky. Jej autormi sú kňazi, rehoľníci i laici, ktorí slúžia núdznym v Afrike.

Pozývame Vás modliť sa túto krížovú cestu na Veľký Piatok a duchovne sa tak spojiť nie len s veriacimi na Slovensku, ale aj na celom svete.

Modliť sa ju môžete doma, online s vašimi priateľmi, či blízkymi, alebo na prechádzke s deťmi, či s mládežou, ktorej sa venujete.

Krížovú cestu za uzdravenie Afriky si stiahnete na tomto odkaze.

Pozývame Vás k modlitbe.

 

Nadácia ACN pomáha trpiacim v desiatkach krajinách sveta len vďaka štedrosti dobrodincov. Zvážte dnes finančný dar podľa vašich možností.