Z histórie

Po skončení druhej svetovej vojny založil holandský kňaz, premonštrát, páter Werenfried van Straaten dobročinnú organizáciu pre utečencov „Ostpriesterhilfe“ (Pomoc kňazom z Východu), medzi ktorými bolo približne 3 000 kňazov. O niekoľko rokov neskôr začala studená vojna a organizácia spustila svoju prvú kampaň na podporu prenasledovanej katolíckej Cirkvi v krajinách za železnou oponou. Odtiaľ dostala organizácia tiež názov – Pomoc Cirkvi za železnou oponou. Dosah dobročinnosti organizácie sa postupne rozšíril na celý svet a časom sa stala známou ako Aid to the Church in Need (ACN) – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Najdôležitejšie míľniky v histórii ACN

 • 1947
  Zorganizovanie prvej zbierky pre vysídlených Nemcov pod vedením pátra Werenfrieda van Straatena, zakladateľa ACN.
 • 1950
  Začiatok iniciatívy „Kaplnka na kolesách“ – 35 nákladných áut je prerobených na „pojazdné kaplnky“ pre ľudí vysídlených zo svojich rodných krajín.
 • 1979
  Začiatok projektu „Detská biblia“. Biblia bola odvtedy preložená do 180 jazykov; vydaných a distribuovaných doteraz bolo viac než 52 miliónov výtlačkov.
 • 1990
  ACN začína pomáhať aj projektom v bývalom Československu.
 • 1992
  Pomoc pri rekonštrukcii a novej evanjelizácii Východnej Európy a začiatok zmierovacieho procesu s Ruskou pravoslávnou Cirkvou.
 • 1997
  Päťdesiate výročie organizácie Aid to the Church in Need; začiatok operácie na pomoc obetiam záplav v Českej republike a v Poľsku.
 • 2003
  Páter Werenfried umiera dňa 31. januára vo veku 90 rokov.
 • 2011
  Pápež Benedikt XVI. povyšuje Aid to the Church in Need na nadáciu pápežského práva.
 • 2016
  Slovensko sa stáva 24. národnou kanceláriou ACN vo svete.