Do celosvetovej kampane Červená streda, ktorá upozorňuje na súčasné porušovanie náboženskej slobody, sa zapojili desiatky farností, škôl a obcí na celom Slovensku. Celá krajina sa v stredu, 22. novembra symbolom červenej farby zjednotila v posolstve slobody a solidarity.

Do kampane, ktorú na Slovensku po štvrtý krát organizovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa tento rok zapojil aj Prezidentský palác nasvietením budovy načerveno.

„Veľmi si vážime, že aj pani prezidentka a jej úrad sa postavili za slobodu vierovyznania. Porušovanie náboženskej slobody, ktorá je základným ľudským právom, dnes vo svete dosahuje alarmujúcu úroveň. Je nesmierne dôležité, že sme ako krajina, ktorá dlho trpela neslobodou, dokázali vyslať svetu tento signál,” povedal Miroslav Dzurech, riaditeľ ACN na Slovensku.

Červeným svetlom sa rozžiaril aj Bratislavský hrad (pre technické problémy svietila jedna stena), Most SNP v Bratislave, košický Dóm svätej Alžbety, Nitriansky hrad, chrámy a mestská radnica v Trnave, Kostol obrátenia sv. Pavla v Žiline, Spišská kapitula ako aj chrámy v Kežmarku, Poprade, Sabinove, Vysokej nad Kysucou a ďalších obciach na celom Slovensku. Do kampane sa zapojili aj školy v Košiciach, Piešťanoch, Rajci, či Bartošovciach. Spoločným menovateľom bol červený odev a rozmanité aktivity, ktorými sa žiaci oboznámili s otázkou náboženskej slobody.

Nitriansky hrad na Červenú stredu. Foto: Mária Švecová – Človek a Viera

Spoločné aktivity ako pochody, modlitby a diskusie organizovali aj viaceré farnosti na Slovensku. V bratislavskej Petržalke v Kostole Svätej rodiny sa konalo hlavné sprievodné podujatie, ktorého súčasťou bola svätá omša s hlavným celebrantom Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom a Mons. Cyrilom Vasiľom, košickým eparchom. Po liturgii, ktorej sa zúčastnili stovky veriacich, nasledoval benefičný koncert Márie Podhradskej v pastoračnom centre farnosti. Viac o podujatí prinesieme v samostatnom článku.


Titulná fotografia: Mojmír Malovecký – Človek a viera