Charizma ACN

 

ACN chce žiť, zachovávať a rozvíjať svoju charizmu ako Boží dar pre dobro všeobecnej Cirkvi. Misia a charizma ACN bola v roku 2011 nanovo potvrdená zriadením diela ako verejnej nadácie pápežského práva pápežom Benediktom XVI..

ACN je pastoračnou nadáciou, ktorá prostredníctvom modlitby, obety, evanjelizácie a činorodej lásky – ako to vyjadruje aj jej motto „Modlitba, informácia, akcia“ – poskytuje na celom svete rovnako duchovnú, ako aj materiálnu pomoc a podporu, a to predovšetkým tam, kde je Cirkev prenasledovaná, utláčaná a kde jej akýmkoľvek spôsobom nedovoľujú uskutočňovať svoje poslanie alebo kde jej na napĺňanie svojho poslania chýba dostatok prostriedkov.

Na tomto linku si môžete stiahnuť brožúrku “Charizma ACN”. Dočítate sa v nej viac o charaktere a o hlavných črtách spirituality diela ACN.