Pomôžte nám pomáhať prenasledovaným kresťanom na 100%. Darujte vaše
2% z dane.

Ako na to?

Ak ste nikdy nevenovali 2% z dane, prejdite nižšie,
kde podrobne vysvetľujeme celý postup.

 

Údaje našej organizácie:

Názov: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Právna forma: Účelové zariadenie cirkví

IČO: 505 825 77

Ulica: Sládkovičova

Číslo: 7

Obec: Bratislava

PSČ: 81106

Download PDF

Vytlačte si tlačivo
s predvyplnenými údajmi na rok 2023

Darovanie 2 % z dane je šanca pomôcť kresťanom v núdzi. Je to príležitosť využiť časť Vašich daní, ktorú zaplatíte tak či tak, na dobrú vec.

Ak sa rozhodnete venovať vaše 2 % nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, pomôžete trpiacim kresťanom v krajinách, kde neexistuje náboženská sloboda. Ďakujeme!

 1. Stiahnite si nasledujúce tlačivá a vyplňte vaše osobné údaje.
 2. Oznámte vášmu zamestnávateľovi, že chcete venovať 2 % z dane a tlačivá odovzdajte
  na ekonomické oddelenie / mzdovú učtáreň / účtovníkovi, resp. osobe, ktorá má na
  starosti daňové priznania u vášho zamestnávateľa.

Poznámka: Ak ste v roku 2022 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete venovať až 3 % z dane. Musíte mať na to potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ide najmä o občianske združenia, cirkvi a podobne.

Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)

Vypočítajte si:

 1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Právna forma: Účelové zariadenie cirkví
IČO: 505 825 77
Ulica: Sládkovičova
Číslo: 7
Obec: Bratislava
PSČ: 81106

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
Riadne vyplnené daňové priznanie***

 • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Právna forma: Účelové zariadenie cirkví
IČO: 505 825 77
Ulica: Sládkovičova
Číslo: 7
Obec: Bratislava
PSČ: 81106

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.