Našou misiou je pomáhať kresťanom v núdzi

malé logo ACN

Naša Misia

Ako dobročinná katolícka organizácia podporujeme veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi.

malé logo ACN

Naša vízia

Svet, v ktorom kresťanská viera môže rásť slobodne a bez ohrozenia

Ako pomáhame

Informácia

V službe evanjelizácie a zdieľaním svedectiev viery informujeme o núdzi, utrpení a prenasledovaní kresťanov na celom svete. Chceme inšpirovať k autentickej kresťanskej láske a v duchu evanjelia odvážne reagovať na aktuálne problémy našej doby.

Modlitba

Sme presvedčení, že len vďaka sile modlitby a dôvery v Božiu Prozreteľnosť, bude naša pomoc účinnou a plodnou. Modlitba vytvára medzi nami, trpiacou Cirkvou a našimi dobrodincami spoločenstvo viery a vzájomnej duchovnej jednoty.

Akcia

Naša dobročinnosť pramení a žije z Božej lásky, ktorá dáva každému človeku nekonečnú dôstojnosť. Vďaka pomoci 400 000 priaznivcov a dobrodincov z celého sveta môžeme ročne vyhovieť viac ako 5 000 prosbám o pomoc. Váš príspevok, či už príležitostný alebo pravidelný, je účinným prejavom pomoci trpiacej Cirkvi.
malé logo ACN

Naše hodnoty

malé logo ACN

Viera a kresťanská láska

Základom všetkých našich aktivít sú kresťanská viera a láska. Tie zahŕňajú vernosť Svätému Otcovi a učeniu Katolíckej cirkvi.

malé logo ACN

Služba

Naše poslanie napĺňame v duchu milosrdenstva a skromnej služby, pozorne načúvajúc potrebám našich partnerov. Usilujeme sa byť osobným zdrojom povzbudenia a sily pre projektových partnerov a darcov.

malé logo ACN

Modlitba

Pravidelná modlitba, osobná aj spoločná, živí našu každodennú prácu a posilňuje nášho misijného ducha. Pozýva nás ku konkrétnej pomoci tým, ktorí trpia pre svoju vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Ich modlitba nesie aj nás.

malé logo ACN

Otvorenosť

Napomáhame viesť dialóg s mnohými kultúrami na celom svete, čím podporujeme univerzálnu Cirkev. My sami prežívame takúto otvorenosť v našich rozmanitých stretnutiach, a to vo vnútri Katolíckej cirkvi i mimo nej.

malé logo ACN

Pastoračný záväzok

Evanjelium hlásame „vhod i nevhod“ (2 Tim 4, 2), odvážne odpovedajúc na výzvy čias. Vdaka štedrosti našich dobrodincov financujeme konkrétne pastoračné projektky na celom svete.

malé logo ACN

Zodpovednosť

S finančnými prostriedkami, ktoré su nám zverené, zaobchádzame s najväčšou zodpovednosťou. Usilujeme sa o efektívnosť, o správne vyhodnotenie ich využitia pre potreby podporovaných projektov, ako aj vo vnutri našej organizácie. Pracujeme transparentne – zverejňujeme zdroje, využitie a vysledky finančných prostriedkov, ktoré prijímame.

malé logo ACN

Jednota

ACN, od svojich počiatkov chápaná ako „most lásky“, slúži jednote a zmiereniu. Vytvárame spoločenstvo darcov a projektových partnerov, a to prostredníctvom modlitby, poskytovania informácií a živej vďačnosti.

malé logo ACN

Dôvera

Naša pevná dôvera v Božiu prozreteľnosť nás vedie do budúcnosti, umožňuje nám vkladať dôveru do iných a byť dôveryhodnými. V zasvätení Panne Márii z Fatimy sme naplnení nádejou a dôverou.

malé logo ACN

Naše princípy

malé logo ACN

Sme verní Svätému Otcovi

Ako pápežská nadácia sa podieľame na univerzálnej misii Cirkvi.

malé logo ACN

Máme záväzok voči prenasledovanej Cirkvi

Zdieľaním svedectiev viery budujeme most lásky medzi našimi darcami a projektovými partnermi.

malé logo ACN

Sme v službe evanjelizácie

Nasledujúc učenie Cirkvi odvážne reagujeme na výzvy čias.

malé logo ACN

Sme správcami štedrosti našich darcov

Naše fundraisingové aktivity a náš administratívny systém spĺňajú požiadavky dneška a sú transparentné a efektívne.

Etický kódex a ochrana maloletých

„Nadácia ACN podporuje Cirkev v snahe chrániť maloletých, zraniteľné osoby a osoby v pozícii závislosti a zavádzať opatrenia na prevenciu akéhokoľvek zneužívania. ACN podporuje vzdelávanie v tejto oblasti, aby obzlášť kňazi, zasvätení a laici v pastorácii boli školení na rozpoznávanie a prevenciu rôznych foriem zneužívania maloletých a im zverených osôb. ACN úzko spolupracuje s Centrom pre ochranu maloletých na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, ktoré je dnes svetovým lídrom v tejto oblasti.“

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť a prečítať Etický kódex a zásady ochrany maloletých a dospelých v pozícii závislosti schválené centrálou nadácie ACN.