300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru

Pridajte sa k nám a získajte informácie o tom, ako môžete pomôcť

Aktuality

Libanon
10. 08. 2020

Slováci pomohli cez víkend viac než 1 000 rodinám v Bejrúte

Pomoc, ktorú prisľúbila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi dosiahla v pondelok výšku 50 233 €. Darcovia zo Slovenska tak pomohli…

LIBANON
07. 08. 2020

Aktualizujeme: Už 572 rodín v Bejrúte dostane pomoc zo Slovenska. Zbierka pokračuje

Potravinová pomoc v prisľúbenej celkovej hodnote 250 000 € odíde v pondelok. Za prvé tri hodiny zbierky darcovia zo Slovenska…

LIBANON
06. 08. 2020

Okamžitá zbierka pre postihnuté rodiny v Libanone

Potravinová pomoc v prisľúbenej celkovej hodnote 250 000 € odíde v pondelok. Za prvé tri hodiny zbierky darcovia zo Slovenska…

RUSKO
31. 07. 2020

Rehoľné sestry v Rusku sú v čase koronakrízy na strane utláčaných

Hoci v Novosibirsku nie je na COVID-19 chorých veľa ľudí, obmedzením pohybu a hospodárskymi následkami trpia všetci, ktorí žijú v tejto miliónovej metropole…

SEVERNÁ KÓREA
27. 07. 2020

Popravy aj nútené potraty. Severná Kórea je najhoršie miesto pre kresťanov na celom svete

Jedna z diecéz je zasvätená Panne Márii Fatimskej. Severná Kórea je pre kresťanov najhoršie miesto na život. Už niekoľko rokov…

ALŽÍRSKO
24. 07. 2020

Po stopách Charlesa de Foucaulda

27. mája 2020 pápež František potvrdil druhý zázrak pripísaný blahoslavenému Charlesovi de Foucauldovi (1858 – 1916) a pripravil tak cestu…

Ako pomáhame

V službe evanjelizácie zdieľame svedectvá hrdinskej viery a informujeme o núdzi, utrpení a prenasledovaní kresťanov na celom svete. Chceme inšpirovať k autentickej kresťanskej láske a v duchu evanjelia odvážne reagovať na výzvy našej doby.

Sme presvedčení, že len vďaka sile modlitby a dôvery v Božiu Prozreteľnosť bude naša pomoc účinná a plodná. Modlitba vytvára medzi nami, trpiaciou Cirkvou a našimi dobrodincami spoločenstvo viery a vzájomnej duchovnej jednoty.

Váš dar je konkretnym prejavom pomoci trpiacej Cirkvi. Naša dobročinnosť pramení a žije z Božej lásky, ktorá dáva každému človeku nekonečnú dôstojnosť. Každý dar spravujeme ako prejav viery v Božie milosrdenstvo, ktoré nám umožňuje konať dobro a napĺňa naše srdcia radosťou z darovania. Vďaka pomoci 400 000 dobrodincov z celého sveta môžeme ročne podporiť vyše 5 000 projektov.

24
zapojených krajín na celom svete
368 000
individuálnych prispievateľov a darcov
149
krajín ako podporovateľov projektov
124 mil. €
od individuálnych prispievateľov
84,8 %
zdrojov je použitých priamo na projekty

Naši partneri