Kresťania na celom svete pre svoju vieru trpia

Pomáhame tým, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní, alebo v núdzi.

Kde pomáhame

Podporujeme kresťanov všade tam kde sú prenasledovaní, utláčaní, alebo v núdzi. Zistite viac o niektorých z krajín, v ktorých pomáhame. Prejdite kurzorom po mape a spoznajte situáciu kresťanov na celom svete.

prenasledovanie
núdza, diskriminácia
139 mil. €
vyzbieraných v roku 2022
357 065
dobrodincov z celého sveta
138
krajín, v ktorých pomáhame
24
krajín s ACN kanceláriou
84,8 %
zdrojov je použitých priamo na projekty

Ako pomáhame

V službe evanjelizácie zdieľame svedectvá hrdinskej viery a informujeme o núdzi, utrpení a prenasledovaní kresťanov na celom svete. Chceme inšpirovať k autentickej kresťanskej láske a v duchu evanjelia odvážne reagovať na výzvy našej doby.

Sme presvedčení, že len vďaka sile modlitby a dôvery v Božiu Prozreteľnosť bude naša pomoc účinná a plodná. Modlitba vytvára medzi nami, trpiaciou Cirkvou a našimi dobrodincami spoločenstvo viery a vzájomnej duchovnej jednoty.

Váš dar je konkretnym prejavom pomoci trpiacej Cirkvi. Naša dobročinnosť pramení a žije z Božej lásky, ktorá dáva každému človeku nekonečnú dôstojnosť. Každý dar spravujeme ako prejav viery v Božie milosrdenstvo, ktoré nám umožňuje konať dobro a napĺňa naše srdcia radosťou z darovania. Vďaka pomoci 400 000 dobrodincov z celého sveta môžeme ročne podporiť vyše 5 000 projektov.

Naši partneri