Kresťania na celom svete potrebujú našu pomoc

Pomôžte nám pomáhať prenasledovaným kresťanom na 100%.

Darujte vaše 2% z dane.

>> TU nájdete návod a formulár na darovanie

 

Kde pomáhame

Podporujeme kresťanov všade tam kde sú prenasledovaní, utláčaní, alebo v núdzi. V roku 2022 sme pomáhali v 128 krajinách sveta. Prejdite kurzorom po mape a zistite viac o niektorých z krajín, v ktorých pomáhame.

prenasledovanie
núdza, diskriminácia
146 mil. €
vyzbieraných v roku 2022
357 065
dobrodincov z celého sveta
128
krajín, v ktorých pomáhame
23
krajín s ACN kanceláriou
84,8 %
zdrojov je použitých priamo na projekty

Ako pomáhame

V službe evanjelizácie zdieľame svedectvá hrdinskej viery a informujeme o núdzi, utrpení a prenasledovaní kresťanov na celom svete. Chceme inšpirovať k autentickej kresťanskej láske a v duchu evanjelia odvážne reagovať na výzvy našej doby.

Sme presvedčení, že len vďaka sile modlitby a dôvery v Božiu Prozreteľnosť bude naša pomoc účinná a plodná. Modlitba vytvára medzi nami, trpiaciou Cirkvou a našimi dobrodincami spoločenstvo viery a vzájomnej duchovnej jednoty.

Váš dar je konkretnym prejavom pomoci trpiacej Cirkvi. Naša dobročinnosť pramení a žije z Božej lásky, ktorá dáva každému človeku nekonečnú dôstojnosť. Každý dar spravujeme ako prejav viery v Božie milosrdenstvo, ktoré nám umožňuje konať dobro a napĺňa naše srdcia radosťou z darovania. Vďaka pomoci 400 000 dobrodincov z celého sveta môžeme ročne podporiť vyše 5 000 projektov.

Naši partneri