Často kladené otázky

Pre otázky týkajúce sa darovania, kliknite sem.

Pre otázky súvisiace s omšovými milodarmi, kliknite sem.

Odpovede na všeobecné otázky nájdete tu.

Vaše dary

Dar môžete poslať tromi spôsobmi:

 1. Kliknutím na červené tlačidlo „Chcem pomôcť“ na našej webovej stránke.
 2. Cez váš internet banking priamo na naše číslo účtu:
 3. Prostredníctvom šeku (pozrite ďalšiu otázku)

Prispieť nám môžete vyplnením poštového šeku na adresu, tzv. „modrého šeku“ – Poštová poukážka pre prijímateľa, ktorý podáte na pošte.

V šeku treba vyplniť:

 • Adresát:  ACN-Pomoc trpiacej Cirkvi, Sládkovičova 7, 81106 Bratislava
 • Odosielateľ: vaše meno a adresa 
 • Správa pre adresáta: Tu môžete napísať napríklad „Milodar“ alebo necháte túto kolónku prázdnu. V prípade, že ide o sväté omše, napíšte koľko svätých omší chcete dať odslúžiť a na aké úmysly. (Ak sa vám úmysly do kolónky nezmestia, pošlite nám prosím list na našu adresu s vypísanými úmyslami a my to následne priradíme k vášmu šeku.)

Pri platbe bankovým prevodom: Pri bankovom prevode by sa z neho stal pravidelný dar len v prípade, že ste vo svojom internet bankingu nastavili trvalý príkaz na naše číslo účtu. Ak si želáte trvalý príkaz zrušiť, radi vám poradia na zákazníckej linke alebo pobočke vašej banky.

Pri platbe kartou: Ak ste omylom uviedli, že chcete prispievať pravidelne, zrušenie je tiež jednoduché. Odkaz na zrušenie nájdete v potvrdzovacom emaile, ktorý ste dostali po platbe. Ak email neviete nájsť, kontaktujte nás na info@acn-slovensko.org.

 • Ak ste príspevok poslali cez formulár na našej webovej stránke, teda cez darcovský portál www.darujme.sk, tak by ste mali dostať potvrdzujúci email. Skontrolujte si prosím emailovú schránku (aj priečinky reklama a spam).

 • V prípade platby cez internet banking si platbu môžete skontrolovať priamo vo vašom internet bankingu alebo bankovej aplikácii. Automatické potvrdenie v tomto prípade z našej strany nedostanete.

 • Všeobecne platí, že pokiaľ dar odišiel z vášho účtu alebo ste na pošte zaplatili šek, nemá sa kde “stratiť.” Nemusíte sa preto obávať. Môžete nás však kedykoľvek kontaktovať na info@acn-slovensko.org a radi vám prijatie daru potvrdíme.

Obidve sú správne, ale číslo účtu SK30 1100 0000 0029 4908 4465 sa používa len v prípade, že posielate milodar cez formulár na našej stránke (ktorý vedie cez portál darujme.sk)

Ak posielate peniaze šekom alebo cez internet banking, prosíme aby ste vždy použili IBAN SK09 0900 0000 0051 2133 9396, ktoré je tiež uvedené na našej stránke v sekcii Kontakt.

Ročne podporíme vyše 5000 projektov vo vyše 140 krajinách po celom svete. Okrem konkrétnych výziev, ktoré uverejňujeme, preto väčšinu prostriedkov zbierame “na jednu kopu” a následne rozdeľujeme núdznym bratom a sestrám vo svete podľa aktuálnej potreby.

Pracujeme však na systéme, ktorý vám v budúcnosti podporu konkrétneho projektu umožní.

Máme za sebou 80-ročnú históriu pomoci. Každý rok vydávame výročné správy o činnosti slovenskej kancelárie, ako aj ACN ako celosvetovej nadácie. Výročné správy nájdete tu.

Ročne podporíme okolo 5000 projektov pomoci. Schvaľovanie projektov podlieha prísnemu procesu, kde sa vyhodnocuje prínos projektu, žiadaná suma, navrhovaná realizácia a efektivita poskytnutých prostriedkov. Projekty sa kontrolujú aj spätne – v prípade negatívnych skúseností spoluprácu ukončujeme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá a preto naše aktivity každoročne prechádzajú podrobným finančným auditom na úrovni národnej kancelárie ako aj na medzinárodnej úrovni.

Korektné používanie finančných prostriedkov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku vykonáva audítorská spoločnosť Ekofin Bratislava s.r.o. Výstupy z audítorskej kontroly poskytujeme každý rok spoločnosti PWC, ktorá vykonáva medzinárodný finančný audit pre celú organizáciu v medzinárodnom rozsahu.

Sme správcami štedrosti našich darcov. Naše fundraisingové aktivity a náš administratívny systém sú v súlade s dobrou praxou moderných organizácií a sú transparentné a efektívne. Na projekty pomoci putuje absolútna väčšina vyzbieraných prostriedkov (podrobnosti nájdete vo výročných správach).

To, žiaľ, nie je možné – odvoz materiálu do zahraničia je nákladný. Našim projektovým partnerom pomáhame finančne, aby prostriedky použili presne na to, čo konkrétne potrebujú na danom mieste, alebo aby si potrebné veci vyrobili sami. Naša pomoc je preto finančného charakteru. 

Omšové milodary

Požiadať o odslúženie svätých omší môžete týmito 3 spôsobmi:

 1. Kliknite sem, vyberte si, aké sväté omše chcete dať odslúžiť (napríklad Novena – 9 svätých omší za sebou) a vyberte si spôsob zaslania milodaru vo formulári. Hotovo!
 2. Na účet SK09 0900 0000 0051 2133 9396 zašlite váš milodar cez váš internet banking priamo na náš účet (mimo darujme.sk). Do poznámky k platbe uveďte počet svätých omší a vaše úmysly. Ak sa vám úmysly do poznámky nezmestia, napíšte nám list alebo email na našu adresu (info@acn-slovensko.org) a my vaše úmysly priradíme k platbe.
 3. Na pošte pošlite Poštovú poukážku pre prijímateľa tzv. “modrý šek” na našu adresu (ACN-Pomoc trpiacej Cirkvi, Sládkovičova 7, 81106 Bratislava). Do správy pre adresáta napíšte množstvo svätých omší, a ak chcete, tak aj úmysly svätých omší.

Ak sa chcete ohľadom odslúženia svätých omší niečo opýtať, v pracovné dni medzi 13:00 – 17:00 sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/222 001 25

Napísanie úmyslu je dobrovoľné, nemusíte napísať nič, prípadne stačí napísať len “na úmysel/úmysly darcu”. Dôležitejšie pre nás je vedieť počet svätých omší.

 • Pri platbe cez portál www.darujme.sk (viď predošlá otázka, bod 1) je samostatná kolónka, kde sa dajú zapísať úmysly.
 • Ak budete posielať omšový milodar priamo cez internet banking napíšte úmysly do poznámky k platbe.
 • Ak sa vám text nezmestí, napíšte nám list alebo email na info@acn-slovensko.org

Pri týchto typoch svätých omší by mal byť len jeden úmysel celý čas – napríklad všetkých 30 svätých omší pri gregoriane by malo mať ten istý úmysel (príklad: za zosnulého Jozefa, alebo za viacerých tých istých zosnulých – napr. za Jozefa, Máriu a Annu pri všetkých 30 svätých omšiach).

V prípade, že chcete dať odslúžiť 30 svätých omší na 30 rôznych úmyslov, nepôjde o gregorianu, ale o 30 bežných (t.j. jednotlivých) svätých omší.

Výška omšového milodaru je vždy dobrovoľná. Omšový milodar nie je v nijakom prípade “kupovanie” omše či modlitby. To by ani nemalo žiaden význam.

Odporúčaná výška milodaru na jednu svätú omšu je 8 eur.

Prispieť však môžete akoukoľvek menšou alebo väčšou čiastkou pri akýchkoľvek typoch svätých omší. Vaša žiadosť bude vždy prijatá.

Svätú omšu môžete dať odslúžiť za živých, zosnulých aj na akýkoľvek iný úmysel. Rovnako, ako keby ste žiadali o odslúženie svätej omše vo svojej domácej farnosti.

Ročne odslúžime stovky tisíc omší po celom svete. O presnom čase a mieste slúženia svätých omší preto zvyčajne darcov nedokážeme informovať. Takúto informáciu vám dokážeme sprostredkovať iba v prípade gregoriánskych svätých omší, kedy ide o 30 svätých omší slúžených za sebou na ten istý úmysel. Sväté omše sú zväčša odslúžené do jedného mesiaca až mesiaca a pol, odkedy o nich u nás požiadate.

Ďalšie otázky

Slovensko sa od čias komunistického režimu, kedy tu nadácia ACN pôsobila pod názvom Kirche in Not, zmenilo z tzv. “prijímateľskej” krajiny na krajinu darcovskú. V súčasnosti na Slovensku nadácia ACN podporuje menšie množstvo dlhodobých projektov zameraných najmä na podporu pastorácie a seminaristov.

Jadrom našej činnosti je poskytovanie pomoci v rozvojových krajinách. Prosím, v prípade potreby kontaktujte iné organizácie, ktoré poskytujú pomoc jednotlivcom alebo rodinám v núdzi na Slovensku, napríklad Slovenskú katolícku charitu.

Od roku 1993 do dnes sme poslali na Slovensko na rozličné projekty vyše 3 milióny eur. Misia ACN je pomáhať tam, kde kresťania trpia pre svoju vieru. Dnes cítime, že je potrebné našu misiu zamerať najmä na iné krajiny. V minulosti, v čase komunistického útlaku a aj po revolúcii v roku 1989 nadácia ACN na Slovensku pomáhala (vtedy pod názvom Kirche in Not).

Pomoc si rozhodne zaslúžia ľudia všade – aj na Slovensku. Cirkevné organizácie sa pomoci núdznym na Slovensku venujú roky s láskou a veľkou oddanosťou. Cirkev pomáha aj na Slovensku v rozličných formách – deťom, mladým, opusteným matkám, chudobným, chorým, ľuďom bez domova a každému, kto pomoc potrebuje. Každý sa tak môže rozhodnúť podporiť tú organizáciu, ktorej činnosť mu je najviac blízka.

Pomáhame v prvom rade tam, kde kresťania trpia pre svoju vieru, žijú v materiálnom nedostatku, alebo kde je činnosť Cirkvi (pastorácia) obmedzovaná politickými alebo socio-ekonomickými prekážkami.

Väčšina našej pomoci smeruje do krajín Afriky, Blízkeho Východu a Latinskej Ameriky. Naša pomoc však smeruje aj na Ukrajinu a celkovo do vyše 140 krajín po celom svete. 

Pomáhame preto, že aj vzdialení bratia a sestry sú našou rodinou a súčasné výdobytky nám umožňujú pomáhať na diaľku. Pozýva nás k tomu Ježiš Kristus. Spolupracovníci ACN majú v každej svojej činnosti napodobňovať Ježiša, Dobrého pastiera, ktorý dal svoj život za vykúpenie ľudstva. Preto konečným cieľom každej činnosti ACN má byť väčšia Božia sláva, starostlivosť o celého človeka, s jeho telom a dušou, a spása každého jednotlivca podľa miery Kristovej lásky.

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. … Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku; a tak sa to vyrovná…“ (2 Kor 8, 9.14)

Rozhodnutím Benedikta XVI. z roku 2011 sme sa stali oficiálnou pápežskou nadáciou, čo nám podľa platného kánonického práva dáva právomoc vystupovať v mene Cirkvi.

Zároveň je to pre nás záväzkom ešte aktívnejšej služby a rozlišovania, aby naše kroky vždy išli tam, kde kráča Cirkev. Sme verní Svätému Otcovi a ako pápežská nadácia sa podieľame na univerzálnej misii Cirkvi.

Úprimná odpoveď znie: Ako kde.

Na Slovensku, v slobodnej a bohatej krajine, sa nám problémy kresťanov vo svete môžu zdať vzdialené. Smutným faktom ale je, že kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou menšinou na svete. Medzinárodné zistenia hovoria, že každý deň zomrie násilnou smrťou pre svoju vieru v Krista 11 ľudí. Ďalšie milióny žijú v horších životných podmienkach, než keby sa svojej viery zriekli.

Každé dva roky vydáva nadácia ACN komplexnú Správu o stave náboženskej slobody vo svete, kde si môžete prečítať, ako sa situácia kresťanov a iných náboženských skupín vo svete vyvíja.