malé logo ACN

Kam smeruje Vaša pomoc?

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti darcov - hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, európskych alebo iných štrukturálnych programov alebo grantov. Preto si veľmi vážime podporu a štedrosť každého nášho darcu. Ďakujeme!