Benediktínsky kláštor Notre-Dame de l’Ecoute bol založený v roku 2005 v diecéze Natingou na severe Beninu. Pôvodne boli všetky sestry z Francúzska, ale v súčasnosti sú tu už aj africké sestry a pribúdajú mladé ženy z Beninu, ktoré majú záujem pridať sa benediktínskemu rádu.

V roku 2022 však museli sestry svoj kláštor opustiť, pretože sa nachádzal v pohraničnej oblasti s Burkinou Faso, kde kresťanov stále viac ohrozujú džihádisti. Situácia sa stala príliš nebezpečnou, a tak boli sestry benediktínky premiestnené do arcidiecézy Parakou, ďalej na juh, kde je bezpečnejšie. Krátko pred sťahovaním sestry prijali do svojej kongregácie ďalšiu mladú Afričanku, ktorá im už vo februári 2022 pomáhala zbaliť všetky veci do krabíc. Krátko na to potom formálne vstúpila do noviciátu.

 

Osem benediktínok kľačí v záhrade pri strome pred sochou Vzkrieseného Krista.
Benediktínky modliace sa v záhrade pri svojom pôvodnom kláštore v buši.

 

Kým pôvodný kláštor sa nachádzal na odľahlom mieste v buši, dom, v ktorom žijú teraz leží priamo uprostred veľkého a rušného mesta. Sestra Anna Alžbeta verí, že to bolo dielo Božej prozreteľnosti. „Pán nás teraz poslal do srdca mesta Parakou, priamo do pastoračného centra diecézy a blízko menšieho seminára Notre Dame de Fatima. Tu, v srdci tohto dynamického afrického mesta, kde sa prelína mnoho rôznych sociálnych a náboženských svetov, si ešte lepšie uvedomujeme naše poslanie príhovornej modlitby. Takto nám Boh ešte jasnejšie ako predtým ukazuje naliehavú potrebu modliť sa za celý svet, ale najmä a osobitne za krajinu, ktorá nás prijala, za našu diecézu a miestnu Cirkev, a najmä za jej kňazov a seminaristov.“

Sestra Anna Alžbeta pokračuje: „Situácia v meste nám umožňuje byť viditeľnejšími a uľahčuje katolíckym veriacim objavovať našu liturgiu. Vieme, ako veľmi sa dnešní ľudia, či už kresťania, alebo nekresťania, túžia z času na čas zastaviť, dokonca aj uprostred veľmi aktívneho dňa, aby uprostred svojho súženia hľadali Pána a zverili mu svoje radosti a bolesti. Napríklad práve minulý týždeň sem prišiel jeden mladý muž so svojou snúbenicou na miesto, kde sa čas akoby zastavil, aby sa zamysleli nad svojím budúcim spoločným životom.“

 

Na fotke vľavo je mladá africká novicka spolu s tradičným hudobným nástrojom západnej Afriky. Vpravo sú francúzske sestry, ktoré sa hrajú s africkými deťmi.
Vľavo: africká benediktínka s tradičným západoafrickým hudobným nástrojom Kora.

 

Súčasná situácia v srdci mesta Parakou ponúka sestrám možnosť jednoduchým spôsobom priblížiť benediktínsky život mladým ľuďom. Preto teraz sestry napríklad organizujú duchovné obnovy pre mladé ženy. A niekedy dochádza k zdanlivo náhodným stretnutiam, „prostredníctvom ktorých nám Pán ukazuje, že on sám pôsobí“, vysvetľuje sestra. Napríklad len nedávno náhodou prešla okolo kláštorných dverí mladá žena, ktorá tlačila vozík plný byliniek; teraz sa chce stať benediktínkou.

 

Dve sestry chystajú upečené hostie

 

Pôvodný kláštor sestier mal ovocné sady a zeleninovú záhradu, pozemok, na ktorom mohli chovať hospodárske zvieratá, stroj na pečenie hostií, včelín a penzión, čo všetko pomáhalo podporovať ich život a apoštolát. Tu v novom dome však museli začať od začiatku. A tak im navrhujeme pomôcť základnou finančnou podporou vo výške 20 000 eur.

 

Aj vy môžete konkrétnou pomocou podporiť sestry benediktínky, a tak, ak Pán Boh dá, pripraviť aj pôdu na nové duchovné povolania. Chcete byť toho súčasťou? Vopred vám ďakujeme!