Kláštor Panny Márie Guadalupskej sa nachádza v meste Belén a je zároveň formačným domom pre postulantov rádu františkánov konventuálov v Strednej Amerike. V súčasnosti tam pôsobí šesť bratov, z toho dvaja formátori a štyria postulanti. V skutočnosti má však kláštor miesto pre 16 rehoľníkov. Jeho predstavený páter Andrés Quesada Soto nám napísal: „Dúfame, že apoštolát povolaní prinesie v nasledujúcich rokoch ovocie a že viac mladých ľudí bude mať záujem preskúmať svoje povolanie k rehoľnému životu objavením našej františkánskej charizmy.“

Kláštor je zasvätený Panne Márii Guadalupskej. To, že je to tak, považujú bratia za zvláštnu milosť. „My, Latinskí Američania, máme veľmi zvláštnu lásku k Panne Márii Guadalupskej,“ pokračuje páter Andres. „Ona je naozaj našou zástankyňou, a preto sa jej katolícki veriaci bez váhania zverujú v každej núdzi. Ona je tiež jasným znamením veľkej lásky a nežnej starostlivosti, ktorú náš dobrý Boh prejavuje predovšetkým tým najnúdznejším. Ako pravá matka nás sprevádza a osvetľuje nám cestu viery. Jej príklad nás zaväzuje, aby sme boli podobne ako ona znamením nádeje, pokoja a jednoty medzi národmi.“

„Je to znamenie Božej prozreteľnosti, že dom postulantov má toto meno. Blahoslavená Panna zhromažďuje mladých ľudí zo všetkých kútov Strednej Ameriky, ktorí sú ochotní nasledovať Ježiša Krista a zasvätiť svoje životy Bohu ako menší bratia. Pod pohľadom blahoslavenej Panny Márie robíme prvé kroky v rehoľnom živote. Ísť k nej, aby sme u nej hľadali útočisko, je najlepšou školou, ako sa stať skutočnými Ježišovými učeníkmi. V tomto kláštore Panny Márie Guadalupskej sa formovalo mnoho generácií bratov, ktorí dnes radostne žijú svoje povolanie.“

 

Bratia minoriti spolu s veriacimi pri obraze Panny Márie Guadalupskej

 

Je tu však problém. Kláštor bol postavený v roku 1988. V priebehu rokov chátral – najmä v dôsledku hurikánov a zemetrasení, ktoré sužujú tento región – a teraz potrebuje rekonštrukciu. Pobyt v niektorých častiach budovy je totiž nemožný, ba až nebezpečný. Otec Andrés vysvetľuje: „Naša ekonomická situácia veľmi sťažuje realizáciu všetkých potrebných opráv budovy. Kongregácia musí hradiť všetky náklady na mladých postulantov, a preto na údržbu a opravy zostáva len veľmi málo peňazí.“

A tak sa na nás obrátili s prosbou o pomoc, aby mohli opraviť aspoň refektár. Sľúbili sme im 4600 eur. Už teraz vám vopred ďakujú za pomoc: „Vďaka vašej štedrej pomoci budeme môcť ešte dlhé roky prijímať medzi seba mladých mužov zo Strednej Ameriky. Budeme na vás neustále pamätať v našich modlitbách a prosiť Boha, aby na príhovor Panny Márie Guadalupskej a svätého Františka z Assisi bol stále s vami a chránil vás pred všetkým zlom.“

 

Aj vy môžete mať podiel na opravách tohto kláštora v Kostarike. Prejavíte svoju štedrosť? Už vopred vám z celého srdca ďakujeme!