Mnohí katolíci v Bosne a Hercegovine už opustili svoju krajinu. Od poslednej bosnianskej vojny, ktorá sa skončila v roku 1995, sa ich počet znížil na polovicu. V súčasnosti zostalo len približne 400 000 katolíckych veriacich, čo predstavuje sotva 15 % z celkového počtu obyvateľov. Žiaľ, táto vlna emigrácie pokračuje dodnes a väčšina ľudí, ktorí z krajiny utiekli počas vojny, sa už nevrátila. Život katolíkov v tejto krajine juhovýchodnej Európy, ktorá bola predtým súčasťou komunistickej Juhoslávie, je skutočne čoraz ťažší.

Napriek tomu mnohé rodiny nájdu odvahu vrátiť sa do svojej vlasti, pokiaľ sa v ich rodných mestách a dedinách obnoví cirkevný život. Preto v tejto situácii zohrávajú kľúčovú úlohu kňazi.

 

Bohoslovci stoja v laviciach a modlia sa z breviára.

 

A preto je naliehavo potrebné, aby bolo viac kňazov. V súčasnosti študuje v arcidiecéznom seminári v Sarajeve 14 mladých mužov. Pre Cirkev v Bosne a Hercegovine je obrovskou výzvou financovať prípravu týchto seminaristov – keďže takmer všetci títo mladí muži, ktorí vnímajú povolanie ku kňazstvu, pochádzajú z chudobnejších vidieckych rodín – ako vlastne väčšina katolíkov v krajine. Preto musí sarajevská arcidiecéza hradiť všetky náklady na ich prípravu.

Aj v minulosti to bol vždy problém, ale v posledných rokoch v dôsledku vojny na Ukrajine prudko vzrástli najmä ceny energií a potravín a krajina má teraz jednu z najvyšších mier inflácie v Európe. Existujú obavy, že ceny ešte porastú. ACN pravidelne podporuje prípravu seminaristov v Bosne a Hercegovine, a tak aj tento rok plánujeme podporiť formáciu týchto budúcich kňazov príspevkom 12 600 eur, aby žiadne povolanie nebolo stratené pre nedostatok finančných prostriedkov.

 

Podobná situácia bola v minulosti na Slovensku. Aj vďaka podpore nadácie ACN (vtedy známej ako Kriche in Not) mohli slovenskí bohoslovci študovať a naša Cirkev prežiť. Aj vy dnes môžete prejaviť solidaritu, z ktorej budú čerpať naši bratia a sestry v Bosne a Hercegovine!