Malý seminár v diecéze Byumba založili otcovia saleziáni roku 1956 a viedli ho do roku 1962, keď ho odovzdali diecéze. Hoci kaplnka bola na začiatku postavená len ako provizórna, neskôr ju nedokázali nahradiť inou ani rozšíriť. Postupne začala byť seminaristom malá. Kým totiž v minulosti študovalo v seminári 150 chlapcov, po genocíde roku 1994 sa ich počet zvýšil na 400. A pridali sa i ďalšie problémy, ktoré síce existovali aj predtým, no s pribúdajúcim počtom študentov sa stávali čoraz väčšou záťažou: strecha na kaplnke bola plechová a strop príliš nízky, hlavne cez deň v nej bolo veľmi horúco a dusno. Rektor seminára zhodnotil, že sa len ťažko dalo sústrediť na modlitbu. Keď pršalo, cez takmer 70-ročné plechové pláty zatekalo. Ani z estetického hľadiska nebola kaplnka príliš pôsobivá – rozhodne nebola miestom, ktoré by lákalo modliť sa a meditovať.

Vďaka pomoci našich dobrodincov bola kaplnka v seminári diecézy Byumba nielen opravená, ale i rozšírená. Vyzbieralo sa 22 000 € a práce sú už ukončené. Mladí seminaristi sú nadšení, pretože kaplnka je vzdušnejšia, chladnejšia a krajšia, takže sa v nej oveľa ľahšie modlí aj rozjíma.

Christian, zástupca študentov seminára, nám v mene spolužiakov napísal: „Dovoľte mi poďakovať sa vám za obete, ktoré ste priniesli, aby naša kaplnka mohla byť rozšírená. Je to pre nás česť! Modlíme sa za vás!“

 

Vaša láska k Cirkvi nám umožňuje pracovať na týchto projektoch. Ďakujeme!