Znášajú chudobu a aj z toho mála, čo majú si dokázali odoprieť, aby raz mohol konečne v ich blízkosti stáť aspoň menší kostol. To je obeta, ktorú hnala veľká viera a túžba kresťanského ľudu vo farnosti Ampangalatsary na východe Madagaskaru.

Dlhé roky totiž museli prekonávať niekoľko kilometrovú vzdialenosť, ak sa chceli zúčastniť slávenia svätej omše alebo sa len pomodliť v priestore chrámu. Peniaze, ktoré dokázali obetovať farníci však nikdy na nový kostol nestačili. Pracovníkov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi tento postoj miestnych kresťanov dojal, a tak sa rozhodli vďaka dobrodincom z celého sveta prispieť na dokončenie stavby ich nového kostola sumou 12 000 eur.

 

 

Proces výstavby však nebol vôbec jednoduchý. Ceny stavebného materiálu v posledných rokoch rapídne stúpli, najmä kvôli pandémii koronavírusu. A keď sa konečne podarilo materiál zakúpiť, dostať ho na pozemok farnosti bolo náročné kvôli tropickým búrkam a samotnému faktu, že v danom regióne prší 8 mesiacov v roku.

 

 

Viete si preto predstaviť akú obrovskú radosť mali všetci obyvatelia, keď konečne kostolík dokončili a pripravili ho na vysvätenie. Slávnosti sa zúčastilo až 1 900 veriacich!

 

V menej celej kresťanskej komunity vo farnosti Ampangalatsary ďakujeme vám, ktorí ste s ochotným srdcom prispeli na Boží chrám pre jeho ľud. Veríme, že Boh vám oplatí vašu štedrosť a naplní vás podobnou radosťou, akú majú dnes títo katolíci na Madagaskare. S rozdávaním radosti môžete vždy pokračovať a podporiť aj ďalšie podobné projekty. Ďakujeme!