Takmer 90 % zo 170 miliónov obyvateľov Bangladéša tvoria moslimovia. Kresťania tvoria len nepatrnú menšinu, ktorá predstavuje menej ako 1 % z celkového počtu obyvateľov, a vo všeobecnosti patria k znevýhodneným etnickým menšinám.

Tak je to aj v diecéze Rajshahi na severozápade krajiny. Z 20,4 milióna ľudí je katolíkov len 71 000. Navyše patria k takzvaným Adivasi, teda príslušníkom rôznych pôvodných etnických kmeňových skupín. Len málo z nich sa môže vzdelávať, a hoci dnes už väčšina z nich vie aspoň čítať a písať, sú stále chudobní a nútení pracovať ako nádenníci alebo drobní obchodníci, prípadne sa živiť tým málom, čo dokážu sami vypestovať. Aj to však komplikuje sucho a klimatické zmeny.

Diecéza sa preto rozhodla vypracovala vzdelávací program, ktorý má laikom pomôcť prehĺbiť poznanie svojej viery. Tým, že sa dozvedia viac o evanjeliu a učení Cirkvi môžu lepšie pochopiť aj svoje práva v spoločnosti a obrániť ich. Témy ako ľudské práva, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ochrana detí, dôstojnosť žien, služba väžňom či migrácia sú dôležité oblasti, ktoré sa v programe riešia z kresťanského hľadiska. Na programe sa zúčastňujú rôzne skupiny – celkovo takmer 8 000 ľudí. Patria medzi nich miestni vedúci alebo farskí pracovníci, ktorí sú školení, aby oni mohli vzdelávať ďalších, najmä mladých ľudí. To všetko však, samozrejme, stojí peniaze.

 

Veriaci - laici a rehoľné sestry na skupinovej fotke

 

Otec Sagor Corraya z miestneho výboru pre spravodlivosť a mier nás žiada o pomoc. Píše: „Som pevne presvedčený, že nám podáte pomocnú ruku. Bez vašej pomoci je totiž úplne nemožné, aby sme pokračovali v našom programe. Táto láskavá podpora umožní všetkým našim ľuďom získať dobrú formáciu vo viere. Modlím sa za vás všetkých počas každodenného slávenia Eucharistie.“

 

Určite máme v úmysle podporiť tento dôležitý program, a to sumou 2500 eur v tomto roku. Pomôžete nám aj vy?