Roku 1992 prišli do Angoly Sestry františkánky svätého Jozefa. Ide o ženskú rehoľu, ktorá bola v 19. storočí založená v Nemecku, venuje sa starostlivosti o chorých a starých a v misijných krajinách prevádzkuje i školy. V Angole majú v súčasnosti šesť konventov a aj v tejto juhozápadnej africkej krajine podporujú miestne obyvateľstvo.

Sestry pracujú v meste Malanje na severe Angoly. Ich misia je pre ľudí z mimoriadne chudobnej predmestskej štvrti Catepa veľkým požehnaním. Ide o oblasť, ktorá zažíva rýchly nárast počtu obyvateľov, a to hlavne pre migráciu z vidieckych oblastí. Angolu nedávno postihlo sucho, na juhu krajiny najhoršie za posledných 40 rokov. Práve v dôsledku neho sa mnohí ľudia sťahujú z vidieka a hľadajú lepší život v meste. Chýbajú im tam však všetky základné veci: čistá pitná voda, zdravotnícke zabezpečenie, školy… Mnohé mladé dievčatá zlákajú na prostitúciu, prudko stúpa počet tehotenstiev u tínedžeriek. Sestry sa preto starajú o tie dievčatá a mladé ženy, ktoré sa nemajú kam uchýliť, a ponúkajú im možnosť chodiť do základnej školy. V svojom zdravotníckom zariadení sa starajú o chorých a núdznych. V ich kláštore teraz žije aj niekoľko mladých žien, ktoré si želajú zasvätiť život Bohu.

 

Radi by sme týmto šiestim rehoľným sestrám pomohli sumou 3 000 €. Zabezpečí im živobytie a ony budú môcť naďalej vykonávať svoju požehnanú službu.