Každý z nás potrebuje uistenie, potvrdenie, príznaky, predzvesti, prísľuby ako kráčať v tomto živote. Dostávaš toto uistenie pre seba?

Pre nás je to Ježiš Kristus. On je naplnenie Otcových zasľúbení o slobode z otroctva hriechu, o novom živote v plnosti, o synovstve a o tom že Boh je dobrý a milosrdný Otec, ktorý sa stará.

V novembri si pripomíname na sviatok Všetkých svätých oslávenú Cirkev v nebi, svedkov ktorí obstáli pri vydávaní svedectva života viery v Krista. Ďalej si spomíname na trpiacu Cirkev v očistci, ktorá túži po stretnutí s osláveným Kristom, no potrebuje očistenie.

Aj Cirkev putujúca má pamätný deň v novembri. Ide o deň, ktorý voláme červená streda. Deň kedy si chceme pripomenúť bratov a sestry prenasledovaných a trpiacich na celom svete pre vieru.

„Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ 1 Kor 12, 26-27

Na celom svete 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Kardinál Joseph Couuts z Pakistanu hovorí: „Spájame svoje utrpenie s tými, ktorí trpia viac ako my, a nachádzame inšpiráciu v slovách apoštola Pavla: ‚Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.‘“ 2 Kor 4, 8 – 10

Pozývame Ťa priateľu, aby sme zanechali ľahostajnosť a prebudili súcit a solidaritu v našich srdciach. Nech naše bratské spoločenstvo modlitby, pripomínanie témy prenasledovaných svetu ale aj konkrétna finančná pomoc, prinesie uistenie o Božej starostlivosti. Nech každý z nás je nositeľom nádeje, prisľúbení. Krista.

Mladí ľudia zo Spišskej diecézy sa rozhodli venovať mesiac november pomoci trpiacim a prenasledovaným pre vieru.

V spolupráci s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozývajú k týmto aktivitám:

  • Každodenná modlitba Anjel Pána o 12.00, ktorú obetujeme za bratov a sestry, ktorí trpia pre vieru na celom svete.
  • Hovor o prenasledovaní kresťanov vo svojom okolí, zdieľaj príspevky ACN Slovensko, propaguj červenú stredu medzi priateľmi. Používaj hashtagy #cervenastreda #redwednesday
  • 25. novembra 2020 zapáľ sviečku vo svojom okne a pripoj sa k online modlitbe (viac info zašleme neskôr).

Aktivity Komisie pre mládež Spišskej diecézy môžete sledovať aj na ich webe.

Cieľom kampane Mladí pomáhajú prenasledovaným je aj finančná zbierka, do ktorej môžu mladí ľudia prispieť podľa svojich možností.

 

Cieľom kampane Mladí pomáhajú prenasledovaným je aj finančná zbierka, do ktorej môžu mladí ľudia prispieť podľa svojich možností.