V hlavnom meste Sudánu Chartúme a v celom regióne Dárfúr eskaluje konflikt, no kňazi neopúšťajú svojich zverencov. Napriek prímeriu pokračovali násilné strety medzi polooficiálnymi jednotkami rýchlej podpory a sudánskou armádou. Počet obetí z radov civilistov prekročil 400.

V rozhovore pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi jeden z misionárov zdôraznil, že napriek zintenzívneným bojom zostane v krajine čo najdlhšie, aby slúžil ľuďom, ktorých postihlo násilie. „Chcem tu zostať, pokým to bude čo len trochu možné. Nechcem tu ľudí nechať samých. Prišlo veľa našich katolíkov. Viete, tu je Cirkev ich nádejou. No my čelíme tým istým problémom ako tunajší ľudia.”

Podľa informácií OSN bolo v krajine zatiaľ vysídlených 334 000 ľudí a úradníci varujú pred katastrofou, ak sa boje nezastavia. Od stredy sa zintenzívnilo diplomatické úsilie o to, aby sa bojujúce strany dostali k rokovaciemu stolu.

Kostoly poskytujú prístrešie a útočisko, ale partneri projektu pre ACN uviedli, že jedným z najväčších problémov je nedostatok vody. Voda je nevyhnutná, keďže teploty v Chartúme presahujú 40 °C.

Ľudia smerujú k Modrému Nílu, ktorý preteká hlavným mestom, aby získali vodu, ale cesta cez mesto môže byť stále nebezpečná a aj keď sa ľuďom podarí získať vodu z rieky, je špinavá a musí sa čistiť. Partneri projektu uviedli, že trhy sú prázdne, potravín je málo a v dlhých radoch na čerpacích staniciach často vypuknú boje o to málo paliva, ktoré je k dispozícii.

Hoci napriek rastúcemu počtu obetí z radov civilistov neboli doteraz zabití žiadni pracovníci cirkvi, kostoly utrpeli škody, rovnako ako iné verejné budovy vrátane nemocníc.

Podľa našich informácii kostol v Bahri na severe Chartúmu zasiahla bomba, ale ľuďom na mieste sa podarilo uhasiť požiar po tom, čo zachvátil strechu. Ozbrojenci vtrhli aj do katedrály v Chartúme a kaplnka patriaca náboženskej obci bola bombardovaná.

Naďalej vás prosíme, modlite sa s nami za mier a za ľudí, ktorých postihol konflikt v Sudáne.

 

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:

Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a vojnou, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu, mier a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom a vojnou. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja.

AMEN

 


 

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
John Newton / Lucia Froncová