Mnohé rády z celého sveta už poslali nadácii ACN posolstvá podpory a ubezpečili ju o svojich modlitbách a jednote so žiadosťou pápeža Františka o modlitbu za mier. Najdojemnejšie slová pochádzajú od tých, ktorí sami prežili hrôzy vojny.

Medzinárodná pápežská charitatívna organizácia ACN vydala priamu výzvu rehoľným kontemplatívnym rádom na celom svete, aby sa na Popolcovú stredu 2. marca pripojili ku dňu modlitieb za mier na Ukrajine.

Pápež František vyzval na tento osobitný deň modlitieb počas svojej generálnej audiencie v Ríme 23. februára, deň pred vpádom ruských vojsk na ukrajinské územie.

Na výzvu ACN už reagovali kontemplatívne rehoľné spoločenstvá, ktoré ubezpečili, že sa modlia za Ukrajinu, a vyjadrili vďaku pápežovi Františkovi za vydanie tejto výzvy.

„So znepokojením a modlitbou sledujeme smutné udalosti a prosíme Pána, aby sa zmiloval nad naším ľudom a celým svetom. Popri Covid-19 nepotrebujeme ďalšiu vojnu!“, znie jeden odkaz od komunity mníšok klarisiek v Zambii.

Z Bangladéša prichádzajú sľuby o zvýšení pôstu a obety v prosbe o mier: „Urobíme všetko, čo budeme môcť, aby sme zachránili životy ľudí. Postíme sa dvakrát do týždňa a od Popolcovej stredy počas celého pôstu budeme stáť pri raňajkách a večeri,„ hovoria mníšky, ktoré sú tiež z rádu klarisiek.

Dojemné slová od komunít, ktoré zažili hrôzy vojny

„Vieme, čo znamená trpieť násilím a agresiou tu v Bosne a Hercegovine aj v Chorvátsku. Vojna je strašná skúsenosť, ktorou sme si prešli!“, hovoria karmelitánky zo Sarajeva a dodávajú: „Preto sme obzvlášť otrasené udalosťami na Ukrajine a vrúcne sa modlíme k Pánovi, aby priniesol ukrajinskému ľudu pokoj a slobodu.„“

Podobné posolstvo prichádza aj od sestier dominikánok z Benguely v Angole. „Sme Angolčanky a dobre poznáme hrôzy vojny, pretože sme prežili takéto zverstvá a pocítili ich dôsledky na vlastnom tele… Až kým neprišiel mier. Preto nám puká srdce už len pri pomyslení na utrpenie, ktoré títo naši bratia a sestry v súčasnosti prežívajú.“

 

Benguela, Angola

 

Na adresu ACN naďalej prichádzajú odkazy na podporu z krajín, ako je Mozambik, Brazília, India, Peru a Srí Lanka. Výkonný riaditeľ ACN Thomas Heine-Geldern vyjadril svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa na tejto kampani podieľajú.

„Tvárou v tvár hrôze tejto vojny na Ukrajine pápež František vyzval na najsilnejšiu zbraň zo všetkých: modlitbu. Všetci sme pozvaní zapojiť sa do tohto úsilia, ale my katolíci vieme, že pokiaľ ide o modlitbu, kontemplatívne komunity sú našimi vlastnými elitnými silami.“

„Skutočnosť, že tieto posolstvá prichádzajú z toľkých rôznych krajín a kontinentov, je jasným príkladom vízie Cirkvi o ľudstve ako o rodine, ktorá sa spoločne modlí a žije podľa zákonov lásky, a nie moci,“ uzatvára Heine-Geldern.

ACN zostáva v neustálom kontakte s partnermi na Ukrajine, ktorí sú veľmi vďační za všetku morálnu a materiálnu podporu, ktorú dostali, a naďalej posielajú fotografie a videá, na ktorých je vidieť utrpenie ľudí, ale aj nádej a vieru.

Výzva na deň modlitieb a pôstu 2. marca bola iniciatívou pápeža Františka pre celú Katolícku cirkev, už však prekročila ekumenické hranice – podporu jej vyjadrili napríklad hlavní biskupi Anglikánskej cirkvi.

 

→ Zbierka na okamžitú pomoc pre rehoľníkov a veriacich na Ukrajine cez nadáciu ACN PREBIEHA TU.

→ Prispieť je možné aj priamo cez IBAN (poznámka – Pomoc Ukrajine):

SK09 0900 0000 0051 2133 9396

 

Foto: ACN