Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je aj našou slávnosťou, pretože nám ukazuje, kam smerujeme a kým skutočne sme. 

15. august je u nás prikázaný sviatok. Okrem účasti na svätej omši ho môžete osláviť aj vo vašej rodine či spoločenstve. Tu je päť jednoduchých nápadov, ako si Máriino nanebovzatie sprítomniť aj vo vašej domácnosti.

 

1. Prineste si kytičky liečivých rastlín na posvätenie

Pripravte si zväzok bylín, ktorý kňaz pri svätej omši pokropí svätenou vodou. Tradične doň patrí biblicky symbolický počet liečiviek: tri, sedem, dvanásť, alebo až sedemdesiatsedem. V závislosti od kraja sa do kytičky viaže divozel, ľubovník, palina, vratič, myší chvost, skorocel, harmanček, repík, železník, alchemilka, šalvia, materina dúška, ďatelina, obilie a ďalšie. Posvätením byliniek vyjadrujeme, že Boh je prameňom každej liečivej sily, a na príhovor Panny Márie môžeme získať uzdravenie.

Tento zvyk má korene už v 10. storočí a vychádza z tradovaného príbehu. Apoštol Tomáš nebol prítomný pri zosnutí Panny Márie. O tri dni pri jeho návrate si želal vidieť jej telo. Keď učeníci otvorili Máriin hrob, nenašli žiadne pozostatky, iba voňavé ruže a bylinky. Preto sa na sviatok Nanebovzatia zvyknú posväcovať kytičky rôznych liečivých rastlín, ktoré sa potom používajú pri chorobách. 

 

 

2. Choďte na mariánsku procesiu

… alebo si urobte jednoduchú procesiu doma s deťmi. Nadviažete na tradíciu známu už od prvých storočí kresťanstva, ktorá v mnohých európskych krajinách pretrváva dodnes. Mariánske procesie na Nanebovzatie majú rozličné podoby: sprievod s ozdobenou sochou za hlaholu zvonov, procesia za svetla sviečok v predvečer slávnosti, alebo dokonca lodné procesie pozdĺž brehov veľkých jazier.

Domáca procesia môže vyzerať aj takto: každý člen rodiny nesie jeden z predmetov ako sošku či obrázok Panny Márie, kríž, sviečku, Sväté písmo, ruženec alebo kvietok. V zástupe a za spevu mariánskej piesne kráčajú po vopred určenej trase v byte či dome. Na záver sa zhromaždia pri modlitebnom kútiku alebo na určenom mieste v záhrade, slávnostne naň položia nesené predmety, a pomodlia sa Zdravas’ Mária alebo inú modlitbu podľa veku detí. 

 

Ak ju milujeme, nasledujme ju. Niet lepšieho plodu lásky ako nasledovanie.

Raniero Cantalamessa

 

3. Pomodlite sa rozjímavý Ruženec Nanebovzatej

Cirkev nás pozýva kontemplovať tajomstvo Nanebovzatia. Ukazuje nám že Boh chce spasiť celého človeka, čiže jeho dušu i telo. Ako toto tajomstvo viery uchopiť? Overeným spôsobom hĺbavého premýšľania pri modlitbe je ruženec. 

Pomôckou vám môže byť Ruženec Nanebovzatej Panny Márie, ktorý si spolu s modlitbou pápeža Pia XII. môžete stiahnuť tu. Desiatok po desiatku vás povedie hlbšie k Máriinmu osláveniu v nebi. Pri každom z desiatkov nájdete zamyslenie Svätého Otca na meditáciu pri modlitbe. 

Kedysi k slávnosti Nanebovzatia prislúchala aj oktáva: trvala celých osem dní, až po sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý slávime 22. augusta. Naplňte týchto osem dní modlitbou rozjímavého Ruženca Nanebovzatej. 

 

V nedávnych mariánskych zjaveniach znovu a znovu zohrával úlohu ruženec; stalo sa, že Mária nechala prekĺzavať ružencové zrnká pomedzi svoje prsty spolu s modlitebníkmi. Prečo? Majú sa ľudia azda radšej modliť k nej a nie ku Kristovi alebo Otcovi? Práve naopak: chcela, aby sme sa na tajomstvá Ježišovho života pozerali z jej perspektívy, z jej pamäti. Naše oči sú zakalené a otupené; musíme si nasadiť Máriine okuliare, aby sme videli ostro.

Hans Urs von Balthasar

 

4. Ozdobte sochu či obraz Panny Márie

Kresťanská viera je vtelená viera. Potrebuje preto nielen duchovné vyjadrenie, ale aj hmatateľné prejavy. Podobne, ako keď našim blízkym venujeme k narodeninám kyticu kvetov – tak môžeme priniesť kvety aj Panne Márii k jej narodeninám pre nebo. 

Natrhajte kyticu z lúčnych či záhradných kvietkov a v peknej váze ju postavte k obrazu Panny Márie. Môžete ju tiež zaniesť k blízkej Lurdskej jaskynke, ak máte nejakú vo farnosti. Navrhnite vašim deťom, aby namaľovali rozkvitnutú lúku, a umiestnite ich kresby k Máriinej ikone. Uvite z kvetov venček a ozdobte ním sošku Panny Márie vo vašom modlitebnom kútiku či na jedálenskom stole. Pripravte si špeciálnu sviečku, ktorú počas sviatku Nanebovzatia pri nej zapálite. 

 

Ako Mária prijala Ježiša do ľudského života, tak on teraz prijíma ju do svojho vlastného božského a večného života. Oba úkony sú úplné, oba zahŕňajú celého človeka, telo aj dušu.

Adrienne von Speyr

 

5. Spomeňte si v modlitbe na prenasledovaných kresťanov

Prvé čítanie na sviatok Nanebovzatia je z knihy Zjavenia apoštola Jána, ktorá bola napísaná v prvom storočí nášho letopočtu. Jej cieľom bolo povzbudiť prenasledovaných kresťanov, aby si zachovali vieru. Jazyk, ktorý používa, je plný symbolov, čiastočne preto, aby prenasledovatelia neporozumeli jej významu. 

Prenasledovanie veriacich pokračuje aj dnes. Na svete je až 300 miliónov kresťanov, ktorí trpia pre svoju vieru. Každý siedmy kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo. Denne zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. “Veľký ohnivý drak” z Apokalypsy akoby stále zúril, no konečné víťazstvo patrí Bohu a jeho Pomazanému (Zjv 12,10)

S dôverou vo večný život s telou aj dušou v Božej sláve poproste Nanebovzatú Pannu Máriu o silu a ochranu pre trpiacich bratov a sestry z celého sveta. 

 

Ježišova matka, ako v nebi už oslávená s telom i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň, tu na zemi svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.

Lumen Gentium 68

 

Foto: ACN, Cathopic.com