Pred koncom roka 2021 pripomína Dr. Thomas Heide-Geldern, výkonný prezident Pápežskej nadácie Aid to the Church in Need (ACN), nárast náboženského prenasledovania na celom svete. Heine-Geldern vyjadruje poľutovanie nad rastúcou netoleranciou voči kresťanskej viere v západnom svete. Zároveň vzrástla pozornosť voči obetiam náboženského prenasledovania, konštatuje prezident ACN. Jeho vyhlásenie prinášame v plnom znení. 

 

V roku 2021 sa práca ACN vyznačovala vďačnosťou a obavami. Sme vďační, že Pán Boh v tomto roku opäť viditeľne požehnal našu prácu a umožnil nám pokračovať v plnení nášho poslania.

Sme tiež vďační mnohým našim dobrodincom, priateľom a spojencom na celom svete, ktorí nám umožňujú zmierňovať núdzu súžených a trpiacich kresťanov a upozorňovať na obete náboženského prenasledovania.

 

Osobitne ďakujeme nášmu Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi. Jeho návštevou Iraku na jar tohto roka potešil tamojšiu kresťanskú menšinu a priniesol im nádej. Irackí kresťania už roky kráčajú po ťažkej krížovej ceste, ktorej koniec je v nedohľadne. Svätý Otec tak upriamil pozornosť svetovej verejnosti  na situáciu kresťanov v Iraku a na celom Blízkom východe.

Kresťania sú podstatnou súčasťou svojich krajín, no príliš často sa s nimi zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. V Iraku, Sýrii a Libanone navyše trpia následkami vojny a hospodárskej krízy. Exodus kresťanov pokračuje v nezmenšenej miere. ACN cielene pracuje spolu s dobrodincami a projektovými partnermi na otváraní perspektív do budúcnosti pre kresťanov na Blízkom východe v ich domovine. Chceme im umožniť dôstojný život a predovšetkým zmierniť ich utrpenie.

 

Celosvetovo vnímaným zábleskom nádeje v spolužití kresťanov a moslimov v arabskom svete bola posviacka katedrály Panny Márie, Kráľovnej Arábie začiatkom decembra v Bahrajne, ktorej výstavbu podporila ACN.

 

Spišská Kapitula počas Červenej stredy 2021. Foto: Anton Frič

 

Spoločné nasadenie za náboženskú slobodu

Pre plnenie nášho poslania je mimoriadne potešujúci aj veľký ohlas na našu Správu o stave náboženskej slobody vo svete 2021, ktorú sme zverejnili v apríli v spolupráci s medzinárodnými novinármi a odborníkmi. Správa odhaľuje náboženské prenasledovanie v mnohých krajinách sveta. Je však aj signálom a dôkazom, že my všetci – cirkvi a náboženské spoločenstvá, mimovládne organizácie, politici a verejní činitelia – sa musíme spoločne postaviť za ľudské právo na slobodu náboženského vyznania, ktoré je priamo zakorenené v dôstojnosti každého jednotlivca. Sloboda náboženského vyznania je meradlom našej ľudskosti.

 

Iniciatíva „Červená streda/Červený týždeň“ sa stala medzinárodne viditeľným prejavom podpory prenasledovaných kresťanov. Od spustenia v roku 2015 sa k tejto novembrovej iniciatíve ACN pripájajú desaťtisíce kostolov a inštitúcií na celom svete. Chrámy a iné významné budovy zažiaria krvavočerveným svetlom, konajú sa modlitby a bohoslužby za prenasledovaných kresťanov. V mene našich bratov a sestier v núdzi ďakujem všetkým účastníkom za ich solidaritu a modlitby.

 

Utečenecký tábor v Nigérii. Foto: ACN

 

Počet vrážd a únosov duchovných a veriacich rastie

Sme zarmútení správami o náboženskom prenasledovaní a násilí, ktoré sa k nám dostávajú takmer každý týždeň. Kňazi, rehoľníci a laici sú zabíjaní, unášaní alebo zneužívaní pri výkone svojej služby. Najmä súčasná situácia v Indii a Nigérii nás napĺňa hlbokým znepokojením a sme v pohotovosti, ak by naša pomoc bola potrebná.

Situácia je stále dramatická v krajinách afrického Sahelu a v Mozambiku, kde sa šíri terorizmus. Násilie sa dotýka všetkých, avšak kresťanov obzvlášť. Je veľmi poľutovaniahodné, že na mnohých miestach teror a násilie bránia Cirkvi v jej pastoračnej a sociálnej práci. Nielen kostoly a kláštory, ale aj cirkevné nemocnice, školy a mnohé ďalšie, pre miestnych ľudí životne dôležité miesta sú nútene zatvorené. Okrem toho musí miestna cirkev čeliť novej herkulovskej výzve: postarať sa o státisíce utečencov a vysídlencov a sprevádzať ich.

 

Dr. Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN. Foto: ACN

 

„Zdvorilé prenasledovanie“ v západných krajinách

Aj v západných krajinách ACN registruje čoraz viac násilných činov voči náboženským inštitúciám. Tento vývoj pápež František označil ako „zdvorilé prenasledovanie“: Náboženské presvedčenie sa má pod rúškom údajnej „tolerancie“ postupne vytlačiť z verejného života. Najnovším príkladom boli vnútorné smernice Európskej komisie o inkluzívnom jazyku s radou, aby sa vyvarovalo kresťanským termínom a menám. Odporúčané bolo napríklad nahradenie slova „Vianoce“ slovom „sviatky“. Dokument bol stiahnutý, čo schvaľujeme, pretože úplne legitímna požiadavka inklúzie by v tomto prípade znamenala exklúziu najväčšej náboženskej komunity v Európskej únii. Veď takmer dve tretiny občanov EÚ sú kresťania.

 

S blížiacim sa koncom roka si spomíname najmä na obete pandémie Covid-19: mnohé rehoľníčky, biskupi, kňazi a katechéti zomreli na túto chorobu počas svojej služby. Obetovali svoje životy, aby boli napriek zdravotnému riziku nablízku ľuďom, ktorí im boli zverení. Je to pozoruhodné svedectvo ich obetavosti.

 

Vďačnosť a obavy poznačili rok 2021!

S dôverou v Boha a nádejou sa dívame na črtajúce sa výzvy roka 2022. Takúto dôveru chápeme ako cnosť, ktorá nepopiera strachy a obavy, ale neustále sa snaží otvárať nové oblasti, v ktorých môžeme slúžiť svojmu poslaniu.

 

Titulné foto: © Ismael Martínez Sánchez / ACN