V júni minulého roka mala Basma Adwarová tú česť osobne sa stretnúť s pápežom a poďakovať mu za štipendium pomenované po Svätom Otcovi. Toto štipendium, ktoré poskytuje nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, umožňuje mladej žene študovať na špičkovej univerzite.

Rodina Basmy Adwarovej sa v roku 2003 presťahovala z Bagdadu do Zakhu v irackom Kurdistane. Tento krok bol reakciou na pád režimu Saddáma Husajna a následnú nestabilitu v krajine. Pre kresťanov to znamenalo začiatok obdobia prenasledovania, ktoré vyvrcholilo v roku 2014. Vtedy boli státisíce kresťanov nútené opustiť domov svojich predkov na Ninivskej planine a hľadať útočisko najmä v Kurdistane.

Basmina sestra navštevovala štátnu univerzitu a stala sa zubárkou, ale 25-ročná Basma sa rozhodla študovať medzinárodné vzťahy na prestížnej Katolíckej univerzite v Erbile (CUE), hlavnom meste autonómnej oblasti Kurdistan. Štúdium jej bolo umožnené vďaka štipendiu, ktoré financujú dobrodinci z nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

V prvom roku podporného programu získalo štipendium 128 študentov, ktorí z neho čiastočne pokryli aj ubytovanie. Väčšina štipendistov sú kresťania, ale sú medzi nimi aj jezídovia a moslimovia.

“V súčasnosti študujem tretí ročník medzinárodných vzťahov,” hovorí Basma v rozhovore pre ACN. “Bez štipendia by som nemohla navštevovať CUE,” dodáva.

Basma, ktorá je členkou Chaldejskej katolíckej cirkvi, je presvedčená, že Katolícka univerzita v Erbile prispieva k integrácii a pokojnému spolužitiu študentov v Iraku. Vysvetľuje, že má množstvo jezídskych a moslimských spolužiakov a priateľov.

Kresťanským komunitám v Iraku a iných krajinách Blízkeho východu ubúdajú členovia a mnohí mladí ľudia odchádzajú hľadať lepšiu budúcnosť do západných krajín. Basma si je istá, že iniciatívy ako štipendijný program pápeža Františka pomáhajú zabrániť odchodu kresťanov. “Keďže mám štipendium na štúdium, môžem zostať v Iraku. Chcem zostať v Iraku. Chcem, aby moja budúcnosť bola v Iraku, a chcem pomôcť pri budovaní budúcnosti Iraku,” hovorí pre ACN.

 

Basma Adwarová môže študovať vďaka štipendijnému programu ACN. Za podporu poďakovala projektovému riaditeľovi Marcovi Menciagliovi.

 

Viac štipendií, viac príležitostí

V júni minulého roka mala Basma príležitosť osobne sa poďakovať pápežovi Františkovi počas stretnutia Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO). “V júni som bola pozvaná na konferenciu ROACO, kde som zastupovala Irak a mala som možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom. Poďakovala som mu za všetku pomoc, ktorú Iraku poskytol, a za štipendiá, ktoré nesú jeho meno.”

Stretnutie trvalo len niekoľko minút. Basma hovorí, že pápež pozorne počúval a usmial sa, keď spomenula štipendiá. “Bola to veľká chvíľa pre mňa a pre všetkých kresťanov v Iraku. Nikdy predtým som nemala možnosť ho vidieť, pretože keď pápež v roku 2021 navštívil Irak, z kapacitných dôvodov sa stretnutia s ním mohol zúčastniť len jeden člen našej rodiny, a to bol môj otec.”

O situácii svojich spolužiakov Basma hovorila aj s Marcom Mencagliom, projektovým riaditeľom nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. “V Ríme som Marcovi Mencagliovi z ACN poďakovala za štipendiá, ktoré ACN poskytuje mne a ďalším mladým v Iraku. Zároveň som ho požiadala o ďalšie štipendiá, pretože je u nás stále veľa študentov, ktorí ich potrebujú,” pripomína Basma Adwarová.

Nadácia ACN prisľúbila novú podporu tohto projektu, čo znamená, že počas nasledujúcich troch rokov bude môcť 70 nových študentov získať Štipendium pápeža Františka a absolvovať špičkové vzdelanie na Katolíckej univerzite v Erbile.

 

Filippe d’Avillez, Dorota Luteránová

Foto: ACN; Catholic University of Erbil