Psychiatrická nemocnica Svätého kríža v Bejrúte je katolícke zariadenie, ktoré hospodárska kríza priviedla na pokraj krachu. Hoci sa od svojho založenia pred 70 rokmi stará o najviac zanedbávaných ľudí, teraz jej hrozí zatvorenie, pretože nemá zabezpečené financovanie.

Nemocnica sa nachádza na vrchu Mont Liban, odkiaľ možno vidieť trosky prístavu. Dokáže prijať až 1000 pacientov trpiacich rôznymi duševnými chorobami, ktorí potrebujú špeciálnu aj trvalú pomoc. Ide o rozsiahly komplex s niekoľkými budovami a pracuje v ňom vyše 300 ľudí – lekárov, sestier a administratívneho personálu.

Toto zdravotnícke zariadenie založil roku 1952 bl. Jacques Haddad, libanonský otec kapucín (zomrel roku 1954 a blahorečený bol 22. júna 2008 v Bejrúte). Svojou činnosťou nadviazalo na projekt, v rámci ktorého po prvej svetovej vojne pomáhal mnohým opusteným postihnutým a duševne chorým ľuďom vrátane detí.

Otec Haddad založil aj Kongregáciu sestier františkánok Svätého kríža, a to roku 1930. Sestry v dnešnej dobe, nasledujúc svojho zakladateľa, spravujú 25 zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích zariadení po celom Libanone. Psychiatrická nemocnica Svätého kríža je jedným z nich.

Výzva na medzinárodnú pomoc

Delegácia pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nedávno navštívila 65 rehoľných sestier, medzi nimi riaditeľku Psychiatrickej nemocnice Svätého kríža sestru Jeanette. ACN spolu s ďalšími organizáciami dlhodobo podporuje a financuje projekty, ktoré tejto nemocnici umožňujú pokračovať v starostlivosti o pacientov. Hospodárska kríza ju však v súčasnosti zaťažuje natoľko, že funguje zo svojich rezerv a bez medzinárodnej solidarity by prežila iba niekoľko mesiacov.

Nemocnica naliehavo potrebuje peniaze na výplaty pre personál, na zabezpečenie stravy pre pacientov, ako aj na nákup liekov, ktorých cena sa v dôsledku devalvácie libanonskej libry viac než strojnásobila. Keďže elektrina je v krajine k dispozícii len hodinu denne, nemocničné generátory pracujú na plné obrátky – každý týždeň spotrebujú 15 ton paliva, pričom jedna tona stojí vyše 700 $.

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bola nemocnica nútená znížiť kapacitu lôžok z 1 000 na 800. Pred pandémiou jej štát poskytoval príspevok 2 $ na pacienta, teda celkovo 2 000 $ mesačne. Bol to síce minimálny a nepostačujúci, ale pravidelný príjem. Od leta 2020 už nedostáva žiadne prostriedky z verejných zdrojov a kongregácii sestier nezostáva nič iné, ako požiadať o medzinárodné financovanie. Bez neho by boli nútené nemocnicu zatvoriť, čo by bola pre pacientov katastrofa.

Opustení a bez rodín

Sestra Jeanette na stretnutí s ACN v Bejrúte uviedla, že ak by sa Psychiatrická nemocnica Svätého kríža zatvorila, väčšina jej pacientov by skončila na ulici. „Mnohí z nich nemajú rodinu,“ povedala. A čo je ešte horšie, veľa rodín nechá svoje deti v nemocnici, pričom uvedie falošné mená, adresy aj telefónne čísla. Podľa jej slov sa tak deje hlavne pri najvážnejších prípadoch. Sestra Jeanette ubezpečila ACN, že urobí všetko pre to, aby v prípade zlyhania financovania nemocnice a jej zatvorenia deti v núdzi nezostali osamotené.

Ošetrovateľský personál, ktorý podobne ako väčšina Libanončanov neostal uchránený pred aktuálnou krízou v krajine, chce naďalej pokračovať v práci. Zdravotné sestry neraz pre pacientov predstavujú jediný kontakt s vonkajším svetom. Mladá zdravotná sestra Foutine poukazuje na utrpenie mnohých pacientov v nemocnici. Hovorí, že svoju prácu vníma ako povolanie, a nechce si pripustiť, že by sa zariadenie mohlo zatvoriť pre nedostatok financií. Ani Foutine, ani jej kolegyne a kolegovia, z ktorých mnohí sú pre choré deti vlastne náhradnými rodičmi, si nevedia predstaviť, že by ich opustili.

 

Foto: ACN