Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou rozsiahlou zdravotnou a existenčnou krízou.

„Kríza, v ktorej bol a stále je celý svet vystavený neviditeľnému vírusu, zabíjajúcemu státisíce ľudí, má zničujúce a zatiaľ nepredvídateľné hospodárske i sociálne následky. Náš svet už nie je tým, čo býval. To, čo sme predtým považovali za samozrejmé, už takým nebude,“ konštatoval kardinál Mauro Piacenza, prezident nadácie ACN. V liste adresovanom deťom píše, že v ťažkých situáciách je veľmi dôležité spolupracovať a vzájomne si pomáhať. „Nesmieme však zabudnúť, že najväčšia pomoc prichádza od Boha.“

Zúčastnite sa spolu s ACN na celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa koná v nedeľu 18. októbra 2020. (V prípade, že sa budete modliť ruženec s deťmi v školách alebo materských školách, urobte tak v pondelok 19. októbra 2020.)

Milión detí sa modlí ruženec v Malawi
Milión detí sa modlí ruženec v Malawi

„Materiály k modlitbovej iniciatíve je k dispozícii v 23 jazykoch vrátane arabčiny a rôznych afrických jazykov. Zúčastnia sa na nej deti približne z 80 krajín – od Ghany cez Sýriu až po Papuu Novú Guineu. Nech nás všetkých spoločná celosvetová modlitba ruženca naplní novou odvahou a dôverou v Božiu láskyplnú ochranu, ktorú nám chce dať prostredníctvom svojej svätej Matky,“ uviedol otec Martin M. Barta, duchovný asistent centrály ACN.

Iniciatíva detských modlitieb ruženca sa začala roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Počas toho, ako sa niekoľko detí modlilo ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny Márie, si niekoľkí prítomní spomenuli na slová svätého pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“

ACN podporuje kampaň od roku 2008 a pred dvomi rokmi prevzala organizáciu tejto celosvetovej udalosti.
Pápežská nadácia ACN vám poskytne materiály, ktorý môžete využiť pri modlitbách vo farnostiach, detských skupinách a rodinách. Nájdete v ňom vysvetlenie, ako sa modlí ruženec, obsahuje meditácie o tajomstvách ruženca vhodné pre deti i modlitbu zasvätenia sa Panne Márii. K dispozícii sú aj plagáty k tejto modlitbovej kampani.

Stiahnite si voľne prístupné materiály a modlite sa s deťmi aj Vy.