Modlitba je povznesenie duše k Bohu. Už prví kresťania sa modlievali niekoľkokrát za deň. Začali hneď po prebudení rannou modlitbou, a deň končievali večernou modlitbou. Krátku rannú modlitbu poďakovania a odovzdania celého dňa Bohu môžeme formulovať svojimi slovami, alebo sa inšpirovať modlitbami svätých, či niektorým z ranných žalmov. Ranná modlitba katolíka sa tak vlieva do prúdu chvály Boha na celom svete.

Ako sa ráno modliť pri každodenných povinnostiach? Ranná modlitba nemusí byť dlhá. Nižšie vám ponúkame niekoľko textov ranných modlitieb: slová žalmu, rannú modlitbu pátra Pia, rannú modlitbu pre deti a gréckokatolícku rannú modlitbu.

 

Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.

Žalm 5,4

 

Krátka ranná modlitba

Pán Ježiš Kristus,

všetky svoje myšlienky, skutky a diela,

radosti i trápenia tohto dňa

obetujem na Tvoju slávu

a na slávu Tvojej svätej Cirkvi.

Amen.

 

Ten, kto vyhľadáva jednotu s Ježišom hneď ráno, môže žehnať ľuďom, ktorých stretne, dokonca aj svojim odporcom a nepriateľom. Počas dňa zloží všetky svoje starosti na Pána. Má väčší vnútorný pokoj, ktorý z neho aj vyžaruje. Svoje rozhodnutia a úsudky robí tak, že sa najprv pýta, ako by na jeho mieste konal Ježiš.

Strach prekonáva vďaka tomu, že si uvedomuje Božiu blízkosť. V zúfalých situáciách nachádza oporu v Bohu. Má v sebe nebeský pokoj a vnáša ho do sveta. Je vďačný a raduje sa z pekných vecí, ale dokáže znášať aj ťažkosti, ktoré ho stretnú. Takto môže vnímať Boha dokonca aj pri práci. (Youcat 494)

„Pre mňa je modlitba vzplanutie srdca, jednoduchý pohľad na nebo, výkrik vďačnosti a lásky v skúške i v radosti.“

sv. Terézia z Lisieux

Ranná modlitba: Žalm 57

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam; v tieni tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy.

Volám k Bohu, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.

Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí. Ich zuby sú ako oštepy a šípy, ich jazyk sťa nabrúsený meč.

Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša; predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli.

Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce;

budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky.

Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

„Modliť sa znamená myslieť s láskou na Ježiša. Modlitba je pozornosť duše, ktorá sa zameriava na Ježiša. Čím viac milujeme Ježiša, tým lepšie sa modlíme.“

sv. Charles de Foucauld

 

Ranná modlitba pátra Pia

Zostaň so mnou, Pane, a daj mi pocítiť potrebu Tvojej prítomnosti. Ty vieš ako ľahko na Teba zabúdam.
Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život, bez Teba uhasína moja horlivosť.
Zostaň so mnou, Pane, moje jediné svetlo, bez Teba doliehajú na mňa tmy.
Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas a Teba nasledoval. Som slabý, je mi potrebná Tvoja pomoc, aby som tak často neklesal.
Zostaň so mnou, Pane, lebo mojou najväčšou túžbou je milovať Ťa veľmi a byť ustavične v Tvojej spoločnosti.
Zostaň so mnou, Pane, aj keď moja duša je chudobná, túži byť pre Teba miestom útechy, hniezdočkom lásky.
Zostaň so mnou, Ježiš, lebo sa zvečerieva – blíži sa smrť… Boží súd… večnosť. Znepokojujú ma tmy… pokušenie… vyprahnutia… kríže a bolesti.
Ach… ako veľmi Ťa potrebujem v tejto noci vyhnanstva. Je najvyšší čas, aby som zdvojnásobil svoje úsilie a neklesal na ceste.
Ľutujem, ľutujem, Bože, ľutujem svoje hriechy, ktoré som spáchal v celom svojom živote. Odpusť mi, Pane.
Pane, daj nech Ťa prosím ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba, nech eucharistické spojenie je mi silou, čo ma udržuje a je jediným pokojom môjho srdca.
Zostaň so mnou, Pane, aby keď príde smrť, mohol som byť spojený s Tebou, Tvojou milosťou a láskou, ale zvlášť eucharistiou.
Zostaň so mnou, Pane, neprosím o Tvoju Božskú útechu – tú si nezasluhujem, ale o milosť byť v Tvojej svätej prítomnosti, och… áno… o tú Ťa prosím.
Zostaň so mnou, Ježiš, len Teba jediného hľadám – áno, Tvoju lásku… a Tvoju milosť… Tvoju vôľu… Tvoje srdce… Tvojho Ducha a preto, že Ťa milujem, nechcem inej odmeny, ako ustavičný rast v Tvojej láske a v láske pevnej a praktickej.
Túžim Ťa milovať celý srdcom, tu na zemi, aby som potom s najväčšou dokonalosťou mohol Ťa milovať v nebi po celú večnosť.
Pane, odpusť mi roky môjho hriešneho života. Veľmi ľutujem, čo som vykonal vedome aj nevedome. Chcem byť a žiť s Tebou, Pane, Bože môj jediný a jedinečný.
Amen.

(zdroj: modlitba.sk)

 

 

Ranná modlitba pre deti

Srdce moje k tebe dvíham,
hneď za rána, Bože môj,
ako si ma chránil v noci,
tak i cez deň pri mne stoj!

 

Daj mi Bože, cez celý deň
hojne svojej milosti,
aby som sa hriechu chránil
a žil vždy v nevinnosti.
Amen.

 

 

Gréckokatolícka ranná modlitba

Hneď zrána ďakujem ti, Najsvätejšia Trojica, že som sa zo sna prebudil.

Bože, ty vo svojej veľkej dobrote a zhovievavosti sa na mňa nehneváš, aj keď som zhrešil a nevyplnil čas spasiteľným úsilím. Nedal si mi navždy zosnúť s mojimi neprávosťami, ale pre svoju nevyčerpateľnú lásku ku mne dal si mi silu prebrať sa zo sna, vstať z lôžka, aby som mohol osláviť tvoju moc.

Osvieť teraz oči mojej duše, otvor moje ústa, pomôž mi, aby som sa naučil slovám tvojej pravdy, porozumel tvojim prikázaniam, plnil tvoju vôľu, spieval ti na slávu, úprimne ťa vyznával a oslavoval tvoje presväté meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Amen.

(zdroj: zoe.sk)

 

 

Ranná modlitba východosýrskych kresťanov

Pane, náš Bože, nedovoľ nám byť v temnote, aby nás tvoj deň nezastihol ako zlodej.

Nech sme deťmi svetla, deťmi dňa, nech nepatríme noci a tme.

Pomáhaj nám, aby sme neprespali čas, ale boli bdelí a triezvi.

Pri východe ranného svetla ťa chválime, Pane, lebo si Vykupiteľom celého stvorenia.

Vo svojom milosrdenstve nám daruj deň naplnený tvojím pokojom.

Odpusť nám naše viny.

Nedovoľ, aby naša nádej zlyhala.

Neskrývaj sa pred nami.

Vo svojej starostlivej láske nás nesieš; neopusti nás; veď len ty poznáš našu slabosť.

Bože, neopúšťaj nás.

 

„Mysli na to, že Boh je aj medzi hrncami a panvicami a že stojí pri tebe, vo vnútorných i vonkajších úlohách.“

sv. Terézia z Avily

Foto: cathopic.com, ACN