Podľa informácii nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi bolo v Nigérii od začiatku roka 2022 unesených už najmenej 18 kňazov, z toho päť len v prvom júlovom týždni. Hoci väčšinu z nich napokon prepustili bez zranení, traja boli zabití.

Tvárou v tvár tejto situácii vydalo Nigérijské diecézne združenie katolíckych kňazov (NDCPA) vyhlásenie. Stojí v ňom, že “je naozaj smutné, že kňazi sa počas svojej bežnej pastoračnej činnosti stali takpovediac ohrozeným druhom. Na rôznych úrovniach sa pokúšali dovolávať spravodlivosti u vlády”, tvrdia kňazi, “ale ako už poznamenala Konferencia katolíckych biskupov Nigérie, “národu je jasné, že [vláda] zlyhala pri plnení [svojej] hlavnej povinnosti chrániť životy nigérijských občanov”.

My so sebou nosíme Božie Slovo, nie zbrane

Kňazi dôrazne odmietajú akúkoľvek reakciu, ktorá by z ich strany zahŕňala agresivitu alebo násilie. “Nie sme teroristi ani vojnová jednotka”, hovoria a vyzývajú k tomu, čo by podľa nich malo byť hlavnou zbraňou Božieho človeka: “Naša služba spočíva v ohlasovaní Božieho slova a v slávení svätej Eucharistie ako pamiatky Krista a jeho poslania na zemi. To znamená, že so sebou nosíme posvätné knihy, a nie zbrane. Kristus nás nikdy nepovzbudzoval k tomu, aby sme proti niekomu pozdvihli zbrane, ani aby sme konali z pomsty. My zbrane do rúk neberieme a brať nebudeme.”

Týždeň modlitieb a pôstu za bezpečnosť

Vo vyhlásení sa zdôrazňuje zásadná práca, ktorú kňazi vykonávajú napriek nedostatočnej bezpečnosti: “Našou povinnosťou je predkladať pred Boží oltár vďačnosť, starosti, obavy a prosby veriacich a naše. Sme zástancami ochrany života a mieru. Boli sme povolaní a poslaní hlásať chudobným radostnú zvesť, zajatým dať slobodu, utláčaným pomáhať, zlomeným uzdraviť srdce, obviazať rany a podobne. Toto povolanie sme plnili a budeme plniť aj naďalej.”

Z tohto dôvodu a so začiatkom v pondelok 11. júla kňazi vyzývajú všetkých svojich bratov v službe, aby sa zapojili do týždňa osobitnej modlitby a pôstu, eucharistickej adorácie a recitácie ruženca. Podľa NDCPA tieto aktivity nemajú nahradiť, ale doplniť iné programy, ktoré diecézy zaviedli na obmedzenie problému neistoty v Nigérii. “Pokorne apelujeme na všetkých kňazov, aby to brali veľmi vážne a nezanedbávali pritom iné predpisy a súvisiace odporúčania vo svojich rôznych diecézach,” uvádza sa vo vyhlásení zaslanom nadácii ACN.

Foto: ACN