V najbližšom čase sa spustí nová iniciatíva zameraná na riešenie rastúceho počtu únosov a sexuálneho zneužívania kresťanských a hinduistických dievčat v Pakistane.

Pakistanská Katolícka komisia pre spravodlivosť a mier (Catholic Commission for Justice and Peace – CCJP) s podporou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi začína v krajine kampaň na ochranu a zabezpečenie práv ohrozených dievčat z náboženských menšín.

Otec Emmanuel Yousaf, výkonný riaditeľ CCJP, na vysvetlenie tohto kroku uvádza: „Jednou z najvýraznejších výziev roku 2020 bol nárast prípadov únosov, nútených sobášov a konverzií. Tento jav síce nie je nový, ale v nedávnej minulosti vzrástol. Stále neexistujú účinné zákony a bezpečnostné opatrenia na ochranu neplnoletých dievčat, ale aj žien patriacich k náboženským menšinám sa v praxi príliš neuplatňujú.“

Doteraz prijaté zákony – napríklad zákon o obmedzení manželstva detí v provincii Sindh (Child Marriage Restraint Act), platný od roku 2014, ktorého cieľom bolo zamedziť sobášom unesených dievčat tým, že sa zvýšil vek na uzavretie sobáša na 18 rokov – nezabránili súdom, aby rozhodovali v prospech únoscov dievčat.

Stalo sa tak i v prípade 14-ročnej Humy Yousefovej. Po rozhodnutí Najvyššieho súdu o manželstvách medzi moslimami sudcovia Muhammad Iqbal Kalhoro a Iršad Ali Šah vo februári 2020 rozhodli, že manželstvo Humy s jej (údajným) únoscom Abdulom Jabbarom je platné, pretože konvertovala na islam a mala už prvú menštruáciu.

Emmanuel Yousaf navštívil počas Červenej stredy 2019 aj Slovensko

Riešením je aj zapojenie úradov a politikov

Súčasťou iniciatívy CCJP na ochranu dievčat, ktoré patria k náboženským menšinám, budú konzultácie s politikmi a inými osobami s rozhodovacími právomocami na úrovni štátu a provincie, zvyšovanie povedomia spoločnosti o tomto probléme a poskytovanie právnej pomoci obetiam.

Otec Yousaf konštatuje: „V komisii CCJP sme zaznamenali a zdokumentovali prípady únosov, nútených manželstiev a konverzií neplnoletých hinduistických a kresťanských dievčat aj dospelých žien. Tlak, ktorý na súdy vyvíjajú extrémistické skupiny, zaujatý postoj polície, strach z krutosti únoscov a s ním spojená stigma často nútia obeť svedčiť v prospech únoscu. CCJP je preto presvedčená, že pri uskutočňovaní a presadzovaní zmien je nevyhnutné angažovať sa na národnej i medzinárodnej úrovni. Treba nahlas a dôrazne požadovať, aby štát v tejto veci prijal potrebné opatrenia, a verejne ho vyzvať na zavedenie príslušnej legislatívy.“

Podľa údajov Hnutia za solidaritu a mier v Pakistane (Movement for Solidarity and Peace in Pakistan) je každý rok unesených takmer 1 000 kresťanských a hinduistických dievčat alebo žien vo veku od 12 do 25 rokov. Organizácia však upozorňuje, že reálne môže byť problém ešte väčší (nahlasovanie prípadov je nedostatočné a sprevádzajú ho problémy s políciou).

 

V Pakistane je každoročne unesených a zneužívaných až 1 000 kresťanských a hinduistických dievčat. Zmeniť to môžeme len vďaka štedrosti dobrodincov. Pozývame Vás zvážiť podporu tohto projektu podľa vašich možností.