Na Rybnom námestí v Bratislave odznievali v pondelok podvečer silné svedectvá a slová nádeje o prelomení ťažkých bremien minulosti, ktoré so sebou nesú kresťansko-židovské vzťahy na Slovensku.

Predstavitelia oboch komunít na symbolickom mieste bývalej synagógy vyjadrili túžbu po komunikácii, spolupráci a obnovení priateľstva. „Architektúra (tu) vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja ako mnohí z nich potrebu ,vyzuť si sandále‘, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho,” povedal pápež.

Pápež František vo svojom príhovore odsúdil zneužívanie Božieho mena na činy odporujúce ľudskosti a láske k blížnemu, ktorá je centrálnou myšlienkou oboch náboženstiev.

„Koľko utláčateľov vyhlásilo: Boh je s nami! Ale oni neboli s Bohom,“ zdôraznil Svätý Otec.

Pamätaj!

V súlade s odkazom, ktorý zanechal aj na Eucharistickom kongrese v Budapešti, pápež vyzýva k rozhodnutiu jednoznačne odsúdiť antisemitizmus a v duchu evanjelia žiť v jednote s bratmi a sestrami, s ktorými vyznávame toho istého Boha.

„Vaše dejiny sú naše dejiny a vaše bolesti sú našimi bolesťami.“ Podľa Františka je kľúčové nezabúdať na minulé udalosti, pretože „trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najprv neprežila a nezahnala temnota noci“.

„Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho,“ pripomenul, poukazujúc na bezohľadnú túžbu po moci a peniazoch a na ľahostajnosť.

„Ďalej je to zabudnutie na minulosť a neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje, hnev a nenávisť.“ František zdôraznil, že sme zjednotení v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz v ľudskej bytosti.

“Sem prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na Chanukiu. Takto sa objavuje posolstvo, že nie smrť a zničenie majú posledné slovo, ale obnova a život.”

Foto: TASR