Podľa humanitárneho pracovníka Petra Jaška, ktorý bol pred niekoľkými rokmi väznený v Sudáne, správy o masakre 750 kresťanov v Etiópskom meste Aksum sú falošné. V rozhovore hovorí o Etiópii, ale aj o reálnej situácii v Afrike trápenej džihádistami a politickými konfliktmi. Dozviete sa tiež ako dnes vníma čas vo väzení a či odpustil svojim väzniteľom.

Obsah rozhovoru nie je oficiálnym stanoviskom nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje každoročne viac ako 5 000 projektov konkrétnej pomoci núdznym.