Pôstny kalendár: Uzdravenie Afriky

Počas celého trvania pôstu • Každý deň nový príbeh viery v Ježiša • Špeciálna krížová cesta • Pripravte sa duchovne na Veľkú noc

CHCEM PÔSTNY KALENDÁR

Aj v roku 2021 Vám prinášame Pôstny kalendár. Každý deň počas pôstu od nás dostanete krátky príbeh o nasledovaní Krista v krajinách, kde kresťania trpia prenasledovaním, alebo existenčnou núdzou.

Tento krát je venovaný kresťanom v Afrike. To preto, lebo nadácia ACN dlhodobo pozoruje zhoršenie stavu náboženskej slobody na tomto kontinente.

Je to naša služba všetkým, ktorým nie sú ľahostajné osudy trpiacich bratov a sestier.

Prostredníctvom pôstneho kalendára sa môžete duchovne spojiť s trpiacimi v mnohých krajinách sveta.

Ako využiť Pôstny kalendár:

  • Týchto ľudí a ich spoločenstvá môžete zahrnúť do každodennej osobnej, či spoločnej modlitby,
  • ak pracujete s deťmi, alebo mládežou, slúžiť Vám môže ako materiál na prípravu katechéz,
  • užitočný môže byť aj na hodinách náboženstva

Na konci každého príbehu sa budeme spoločne modliť modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý je patrónom slovenského úradu nadácie ACN. Chceme tak spojiť duchovnú prípravu na Veľkú noc s rokom svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František.