Východosibírska Diecéza svätého Jozefa so sídlom v Irkutsku má rozlohu takmer 10 mil. km2 (je teda väčšia než celé USA). Na tomto obrovskom území žije roztrúsených okolo 52 000 katolíkov. Stará sa o nich 40 kňazov.

Nenahraditeľnou je i práca 56 rehoľníčok z 12 rozličných kongregácií. Pôsobia vo farnostiach a vykonávajú množstvo dobročinných diel. Sú požehnaním hlavne pre deti z rozvrátených rodín, osamelých starých a chorých ľudí aj pre deti z ulice a bezdomovcov.

Vo Vladivostoku napríklad Milosrdné sestry svätej Anny vytvorili program pre mladé slobodné matky. V Rusku sa totiž vykonáva veľmi veľa potratov a sestry sa rozhodli takto pomáhať mladým matkám, aby vynosili a porodili svoje dieťa.

V Čite diecéza otvorila centrum pre deti z ulice a bezdomovcov. Vedú ho členky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrneného počatia – niektoré deti v ňom bývajú, iné doň denne prichádzajú. Okrem toho sestry pravidelne navštevujú detský domov, vzdialený 70 km, a starajú sa aj o uväznené matky a ich deti, ktoré neodkladne potrebujú materiálnu a pastoračnú pomoc.

Sestry v Angarku pred niekoľkými rokmi otvorili dom, v ktorom pomáhajú deťom z ulice. O ľudí v núdzi sa starajú i sestry z ďalších kongregácií.

 

ACN dlhodobo finančne pomáha všetkým 56 rehoľníčkam z rôznych rehoľných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Diecéze svätého Jozefa v Irkutsku. Chceme ich podporiť sumou 28 000 eur.