Katolícka komunita Šalom pôsobí na misijnom území v Marajó na severe Brazílie v štáte Pará. Jej členmi sú laici, rodiny, či kňazi. Svoj čas obetujú službe núdznym, modlitbe a štúdiu Svätého Písma.

Jedným z príkladov ich obetavej služby je práca v dedine Chaves na delte rieky Amazon. Prístup je tam možný len z hlavného mesta susediaceho štátu Amapá a to malým lietadlom, motorovým člnom, alebo úzkymi loďkami, ktoré využívajú miestni. Cesta na člne trvá asi 8 hodín.

Toto mesto nie je len, takpovediac, „na konci sveta“, ale aj na konci verejného záujmu a najmä na konci brazílskeho štátneho indexu rozvoja. To znamená, že spomedzi 5565 miest a obcí je Chaves na mieste číslo 5560.

Teda šiesta najchudobnejšia od konca.

„Žijem v Chaves už 10 rokov. Na tomto mieste je stále veľmi vysoká negramotnosť a ľudia sú veľmi nečinní. Pracujeme s extrémne zraniteľnými rodinami. Problémom nie je len chudoba, ale aj morálna situácia – zneužívanie a predčasná sexualita detí,“ hovorí Dilma, misionárka a členka komunity Šalom.

 

 

Na návšteve rodín počas pandémie.
Na návšteve rodín počas pandémie. Foto: ACN

Tento chudobný región čelí vážnym sociálnym problémom. Chlapci začínajú piť alkohol, alebo brať drogy vo veľmi skorom veku a dievčatá zvyknú otehotnieť skôr, než sú pripravené na založenie rodiny. Deti nechodia do školy, pretože pomáhajú rodičom s obživou. Žiadne vyhliadky do budúcna, beznádej a bieda vedú mladých mužov k nečinnosti a alkoholizmu.

Misionári navštevujú takéto dediny, vyučujú deti a mladých základné životné zručnosti, ale aj katechizmus. Poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť, vedú modlitbové stretnutia a povzbudzujú ľudí k tomu, aby sa nevzdávali a prevzali zodpovednosť za svoj život. V 20-tisícovom meste pôsobí 8 misionárov od roku 1996.

„Keď naša komunita prišla do Chaves, viac ako sto rokov tu nemali žiadneho kňaza,“ spomína Dilma. „Museli sme začať učiť ľudí všetko od začiatku. Najzákladnejšie vedomosti z katechizmu, čo sú to sviatosti a tak ďalej. Mnohí z nich neboli ani pokrstení. Nemali žiadne povedomie o svojej vlastnej dôstojnosti a žili len na základe spomienok na akúsi vieru, o ktorej len počuli.“ Dilma vždy cíti hlbokú radosť, keď vidí prichádzať mladých ľudí k Bohu a do spoločenstva.

 

Foto: ACN / Fiama Tonhá

Pandémia nového koronavírusu zasiahla aj prácu v Chaves. O nakazených sa starajú rodiny doma, pretože nemocnicu nemajú. Misionári ich neprestali navštevovať, no všetko je ťažšie, lebo musia chrániť v prvom rade sami seba. Hygienické potreby sa míňajú rýchlo a zdravotnícky materiál sa dopravuje len ťažko a tak im ostávajú často len rúška.

Tam, kde sa už nedá prísť osobne, napríklad kvôli veľkému počtu nakazených v domácnosti, sa musia dostať iným spôsobom. Začali používať na svoju službu telefón. Domácnosti, ktoré majú prístup na internet sa môžu pripojiť ku katechézam, alebo online modlitbám ako ruženec Božieho milosrdenstva, či večerné chvály.

 

„Kresťanská nádej nám pomáha vytrvať v odhodlaní pre novú evanjelizáciu a vedie nás k modlitbe, ktorú nás naučil Ježiš: Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“

svätý Ján Pavol II.

Komunita Šalom je nesmierne vďačná dobrodincom za pomoc pri ich službe. Vďaka darom prijatým prostredníctvom nadácie ACN môžu hradiť všetky potrebné náklady spojené s každodennou činnosťou.

„Tam, kde je vôľa pomáhať, nezáleží až tak na tom, koľko pomoci človek vykoná. Každý skutok lásky sa rozmnožuje tisíckrát. Nie každý je povolaný ísť na misie, alebo ísť konkrétne sem do Chaves. Ja tu však mám byť a môžem tu byť aj vďaka dobrodincom. A to znamená, že všetci dobrodinci sú tu so mnou tiež,“ uzatvára Dilma, vďačná za pomoc, ktorú dostávajú prostredníctvom nadácie ACN.

 

Komunite Šalom sme prisľúbili pomoc na každodennú misijnú činnosť. Ak Vám to situácia dovoľuje, zvážte počas nadchádzajúcich sviatkov finančný dar na podporu misionárov v Brazílii.

Miestni sa živia najmä rybolovom.
Foto: ACN / Fiama Tonhá
Foto: ACN / Fiama Tonhá